Weekly News

Stadsbyggande för minskad segregation

Allt fler oroas över växande segregation i våra städer. Ser vi tillbaka kan vi identifiera tre misstag.

Det första kan illustreras av klassiska miljonprogamsförorter som helt domineras av flerfamiljshus - och sen kom lika ensidiga radhus och villaområden under 70-talet.
För det andra domineras vissa områden av ägda bostäder och andra av hyresrätter.

Den tredje misstaget är att lägenheterna inom ett visst område har ungefär samma egenskaper. Vi har inte blandat lyxigare bostäder med vad vi kan kalla ”basbostäder” som uppfyller grundläggande behov men är designad för den som vill lägga sina pengar på annat än bostad. I många nya områden har lägenheterna hög standard, men ofta saknas både lyxbostäder och basbostäder som är så enkla som möjligt.

Det finns två olika stadsbyggnadsstrategier för att minska segregationen. Den första är att komplettera med det som inte finns i ett område. Den andra, och mer radikala strategin, är att i alla nya projekt bygga blandat. Här finns en rad utmaningar för olika expertgrupper:
– Stadsplanerare: Hur kan vi i såväl stora som små projekt blanda flerfamiljshus och enfamiljshus?
– Jurister: Hur kan vi med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning blanda bostadsrätter och hyresrätter i samma byggnadskropp på ett smart sätt – och kanske också några egnahem på taket.

– Arkitekter: Utmaningen blir att rita hus där det både finns lyxlägenheter och basbostäder, och kanske också någon kollektivlägenhet.

Ska vi skapa blandade områden i stor skala genom dessa olika strategier tror jag det krävs statliga krav på att det alltid ska byggas blandat. Men privata aktörer som går före och tar ut svängarna och tar risker är välkomna!

Sen beror naturligtvis priser och hyror också på det totala utbudets – och vill vi göra bostäder åtkomliga för fler och bidra till att minska segregationen handlar det också om att det totala utbudet håller jämna steg med efterfrågan.

Fakta

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH.

Dela artikeln

Journalist

Hans Lind

Fler artiklar