Weekly News

Språket är nyckeln till arbete i Sverige

Det är i dag brist på ingenjörer i byggnadsbranschen. Ett steg i att lösa rekryteringsbehoven är initiativet NCC Nystart som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer. I samarbete med NCC, Yrkesakademin och Arbetsförmedlingen har utbildningsföretaget SkillEd tagit fram en skräddarsydd utbildning för både deltagaren och företaget.

Språket är nyckeln till arbete i Sverige, men även till allt annat i livet.

– Vårt mål är att ge utrikesfödda en kortare väg till relevant arbete, något vi gör genom företagsnära utbildningar med hög individanpassning”, säger Patrik Olsson, utbildningsledare på SkillEd.

 SkillEd är en del av Kunskapsskolan och bygger broar mellan utbildning och näringsliv. Utbildningsföretaget stöttar och utbildar deltagare och anpassar innehållet efter individens förutsättningar och företagets behov. Ett nära och välfungerande samarbete mellan utbildningsaktören och företag har visat sig vara en lyckosam modell för att ge utlandsfödda jobb i Sverige.
– Jag flyttade till Sverige 2015 och ville få jobb så fort som möjligt, men det var svårt i början – innan jag kom i kontakt med rekryteringsprogrammet NCC Nystart. Genom SkillEd fick jag påbörja en utbildning som utgick ifrån min personlighet, mina yrkeskunskaper och tidigare arbetslivserfarenheter, säger Ahmad 31, byggnadsplanerare på NCC.

Ahmad Bakkour kommer från Syrien och är utbildad byggnadsingenjör, han arbetade som inköpare och materialkontrollsamordnare under flera år i Saudiarabien. När han kom till Sverige gick det till en början bra med att enbart prata engelska, men Ahmad insåg snabbt att han var tvungen att lära sig svenska för att komma in i arbetslivet.
– Jag fick reda om NCC Nystart hos Arbetsförmedlingen i samband med att jag blev klar med min kurs i svenska språket. Jag hade hört att NCC var ett stort och väl omtalat byggföretag i Sverige, och då mina yrkeskunskaper stämde bra med deras krav för att påbörja deras program tvekade jag inte en sekund att söka. Jag gick på två intervjuer och resten är historia!

 I utbildningens teoridel berättar Ahmad att fokus i början var på det svenska språket, eftersom det är så viktigt inte bara för att få jobb utan även för att komma in i grupp-gemenskapen på en ny arbetsplats.
– Språket är nyckeln till arbete i Sverige, men även till allt annat i livet. Utan det är det svårt att lära känna människor och ta till sig ny kunskap snabbt.
– Jag har jobbat på NCC i drygt tre månader nu och trivs jättebra. Företaget har en bra arbetsmiljö, snälla- och hjälpsamma kollegor, vi är ett sammansvetsat team där jag känner mig som hemma. Vi går även ut och träffas efter jobbet och hittar på roliga saker. Det är något nytt för mig, en väldigt stor skillnad mot hur det var i Saudiarabien.

Ahmad tycker att det bästa med utbildningen genom SkillEd var att han fick ett riktigt bra företag att praktisera på men också att han kunde använda sina tidigare yrkeserfarenheter i de nya arbetsuppgifterna.
– Teoriupplägget hos SkillEd gav mig möjlighet att lära mig nya saker på ett kreativt sätt, vilket också resulterade i att jag snabbt kunde visa min kompetens hos NCC. Jag tycker jag har kommit långt på min resa men jag vill fortsätta att utveckla den språkliga biten, att bli bättre på svenska tror jag kommer underlätta i vardagssituationer och ge mig nya möjligheter.
– Man vet aldrig vad som händer i livet men jag ser ljust på framtiden. Mitt mål är att få vara med att ”bygga Sverige”, men också att bygga mig ett eget liv här, avslutar Ahmad med ett leende.
– Vad bör man arbeta med i en teoridel för att underlätta en anställning? Hur ser en svensk arbetsplatskultur ut? Är några av de frågor som vi har arbetat hårt med. Men vi har också lyckats bra, fortsätter Patrik Olsson.
– Det är en utmaning att förändra och anpassa utbildningar för företag och vuxna så att bägge parter når önskvärda resultat. Vi undervisar, sätter upp mål- och individuella studieplaner för deltagarna – med målsättningen att korta vägen till nytt jobb för utrikesfödda.

Innehållet i NCC Nystart består av en teoridel- och en praktikdel. NCC har ställt upp med praktikhandledare och SkillEd med utbildningsledare. Tillsammans har man skapat individuellt anpassade studieplaner för deltagarna med personlig veckovis handledning. Kultur, normer, värderingar, organisation, ledarskap, språk, samhällskunskap och entreprenadjuridik har varit de stora områdena i teoridelen.
– Utbildningen innehåller 15 veckor praktik och 31 veckor teori, totalt 46 veckor på heltid. Av 18 personer har 72 procent hittills fått jobb på NCC och 77 procent har fått arbeten som motsvarar deras utbildning. Summerat skulle jag säga att det är ett väldigt lyckat samarbete mellan utbildning och näringsliv, avslutar Patrik.

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar