Weekly News

Spektakulärt boende i Norrköpings hamn

Under senare år har Norrköping genomgått en radikal förvandling från industristad till ett näringsliv präglat av tjänsteföretag. Från att tidigare ha minskat i befolkning ökar nu kommunens invånare med cirka 2 000 personer årligen.
– Det ställer nya och ökade krav på framför allt bostäder, säger Fredrik Wallin som är projektledare för Inre hamnen på Norrköpings kommun – ett helt nytt område som kommer att exploateras under de närmaste åren.

Om allt går som planerat blir det byggstart 2019 och en första inflyttning året därpå.
– Området har blivit tillgängligt sedan Norrköpings hamn flyttat sin verksamhet längre ut i Bråviken. Det har en alldeles unik karaktär och här finns alla möjligheter att skapa en helt ny stadsdel med värden som inte tidigare funnit i Norrköping, fortsätter Fredrik Wallin.

Så mycket som möjligt av den befintliga miljön med master och lyftkranar ska bevaras samtidigt som nya kanaler byggs för att skapa en stadsdel som attraherar boende, men också företag att vilja etablera sig i området.
– Norrköping har sedan gammalt en tradition av att ”bygga på vattnet” med bland annat de gamla fabrikerna som ligger mitt i Motala ström. I Inre hamnen kommer vi också att bygga direkt på kajerna så många av husen får ett spektakulärt läge.

När hela Inre hamnen är färdigbyggt, om cirka tio år, kommer området att ha mellan 4 000 och 5 000 invånare. Upplåtelseformerna kommer att variera, men i varje kvarter kommer det att finnas såväl hyresrätter som bostadsrätter kompletterade med butiker, restanger och caféer. Nya lummiga parker och grönområden kommer också att anläggas. Det nya området ligger dessutom nära centrum med gångavstånd till både den befintliga stationen och den nya som kommer att byggas i anslutning till Ostlänken.
– När den nya järnvägen är klar kommer man att kunna pendla till Stockholm på under en timme. Det kommer också att göra Norrköping än mer attraktivt som bostadsort, avslutar Fredrik Wallin.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar