Weekly News

Spännande karriärmöjligheter för dig som vill förändra världen

På Schneider Electric är hållbarhet ledordet. Bolaget med 180-årig historia och djupa rötter i energisektorn omformar i dag branscher, utvecklar städer och berikar tillvaron för människor världen över.

Att vara trainee på Schneider Electric ger en kickstart inom företaget och en unik möjlighet att ta del av våra sex affärsområden.

Från en bakgrund i järn- och stålindustrin har Schneider Electric intagit en position som global expert på energihantering och automation. Under devisen Life is On hjälper man kunder att hantera energi och processer säkert, pålitligt, effektivt och hållbart. Bolaget nådde under 2016 en omsättning på 25 miljarder Euro, 140 000+ medarbetare och verksamhet i mer än 100 länder. På Schneider Electric är hållbarhet ledordet och något som medarbetarna aktivt arbetar med varje dag. 

Trots en lång tradition i branschen är Schneider Electric i själen ett ungt och framåtsträvande bolag. Man har insett vikten av nytänkande och innovation för att fortsatt ligga i framkant. Som en del av denna strategi anordnar företaget varje år traineeprogram, vilket möjliggör ett stadigt inflöde av ny kompetens. Spännande karriärmöjligheter föds ur konceptet och det finns ett flertal medarbetare i ledande positioner inom företaget som startade som traineer för cirka tio år sedan, berättar Pernilla Bjurling, Vice President Human Resources på Schneider Electric. 

Traineeprogrammen startar i september varje år. Just nu pågår två parallella program - Schneider Electric Graduate Program och The Energy Generation – Prescription for growth. Schneider Electric Graduate Program är ett svenskt, generellt traineeprogram med bas i Solna, där traineerna erbjuds tre rotationer inom verksamhetens olika affärsområden och i olika positioner.
– Vi är öppna för varierande inriktningar, baserat på traineernas egna intressen för exempelvis sälj eller projektledning. Bakgrunden på våra sökande brukar vara civilingenjör eller elektroingenjör, men vi är öppna för alternativa utbildningsbakgrunder. Ett högt driv och en passion för hållbarhet är det vi letar efter, säger Alexandra Bodor, Talent Acquisition Specialist på Schneider Electric.

Det andra traineeprogrammet som pågår är The Energy Generation – Prescription for growth, ett säljorienterat program på nordisk-baltisk nivå. Tanken är att traineerna efter tre månaders gemensam utbildning ska kunna ta erbjudandet ut mot konsulter och föreskrivande led. Kandidaterna behöver inte komma direkt ifrån avslutade studier utan kan också ha något års arbetslivserfarenhet.
– Inom detta program får traineerna alla verktyg för att klara av den komplexa säljroll som väntar, samt en mentor som stöttar och följer upp ens utveckling, säger Alexandra.

Årets program började i september och redan höjs positiva röster bland de traineer som nyss startat den spännande resan mot en karriär inom företaget. Camila Medina, civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning inom energiteknik, som just börjat Energy Generation-programmet berättar varför hon valt en framtid inom företaget:
– Schneider Electric är ett företag som jag väldigt tidigt kände en stark samhörighet med vad gäller deras hårda arbete med att se till att energi kan användas på ett smart, och framför allt, hållbart sätt. Dessutom lockades jag väldigt mycket av deras arbetssätt och arbetsmiljö. 

Gemensamt för båda programmen är att deltagarna snabbt kommer in och lär sig företagskulturen, vision och hur företaget arbetar med kunder. Det ger också en möjlighet att bygga ett bra nätverk inom organisationen, vilket är en utmärkt språngbräda in i ett komplext, globalt företag. Under traineeperioden har man en mentor som kontaktperson, får stor insyn i organisationen och är delaktig samt får driva egna projekt, vilket är något tidigare traineer gett bra återkoppling på. Det uppstår även ett starkt nätverk traineerna emellan, där man träffas runt om i hela norden och har trevliga aktiviteter vid sidan av.
– Att vara trainee på Schneider Electric ger en kickstart inom företaget och en unik möjlighet att ta del av våra sex affärsområden, avslutar Pernilla.

Är du också intresserad av en karriär i ett spännande, ansvarstagande, globalt företag så startar ansökningen till 2018 års traineeprogram i december 2017. Schneider Electric söker även medarbetare till andra spännande tjänster. Läs mer och ansök på: www.schneider-electric.se/jobb

Fakta


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar