Weekly News

Solenergin ökar med 75 procent i Skånska kommuner ENERGI & MILJÖ

Solcenergi ökar med 75 procent i skånska kommuner

2016 växte användningen av solenergi i Skåne med 75 procent. Villaägare i Skåne har insett landskapets potential och därför ökar användningen i alla skånska kommuner. Energirådgivarna i nordvästra Skåne märker av det ökade intresset och bidrar med opartisk rådgivning om hur man lättast installerar solceller hemma. Men vad ska man tänka på innan man skaffar solceller?

Trots ett nordligt klimat har södra Sverige ett bra klimat att utvinna energi från solceller.

Ett genomsnittligt villatak i Sverige tar nämligen emot ungefär sex gånger så mycket solenergi som villan förbrukar. Insikter som dessa har gjort att utvinningen av solenergi ökade med 75 procent i Skåne under 2016. Den största förändringen i installerad effekt går att hitta i Helsingborg, Lund och Malmö.

Hur fungerar solceller? Solcellerna omvandlar solljus direkt till el i form av likström. När solen skiner fångar solcellerna upp energin och huset producerar sin egen el. Får man ett överskott av elektricitet kommer överskottet att matas ut i det externa elnätet och kan säljas vidare till elleverantörer.
– Det viktiga är inte att huset befinner sig i söderläge, utan främst att huset inte skuggas, menar Carola Jarnung, energi- och Klimatrådgivare i Helsingborg.

Hur mycket effekt man får ut av solcellerna beror på cellernas storlek och placering. I regel använder ett hushåll 5 000 kilowattimmar el under ett år, det motsvarar 35 kvadratmeter solceller. En elbil kan till exempel köpa 1 500 mil om den får ström från 20 kvadratmeter solceller.

Energirådgivarna är en organisation som är finansierad av Energimyndigheten och bistår privatpersoner, organisationer och små och medelstora företag. De erbjuder opartisk och kostnadsfri rådgivning kring energieffektivisering och förnybar energi.
– Det finns för- och nackdelar med alla system och eftersom vi är en oberoende instans fungerar vi lite som ”hjälp till självhjälp”. Vi förklarar och ger råd kring den enskildes situation, men sedan är det upp till var och en att göra ett val, säger Kristina Engdahl, energi- och klimatrådgivare i Helsingborg.

Det är möjligt att ansöka om bidrag för solceller om i Skåne, det gör man hos Länsstyrelsen.

Bidraget täcker 20 procent av investeringen det innebär att installera solcellerna.
– Tyskland har länge satsat stort och är ett föregångsland inom solcellsanvändning, men det händer också massor på fronten i till exempel Indien, Kina och Saudiarabien. I flera länder lägger man ner planerna på fler kolkraftverk och ersätter olja med solenergi, berättar Carola och Kristina.

Fakta

Faktaruta

I nordvästra Skåne samarbetar Energirådgivarna i de fem kommunerna Helsingborg, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Vissa kommuner, bland annat Helsingborg och Höganäs, har lagt upp ”solkartor” på webben där du kan se om just ditt hus har potential för solenergi.

Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar