Weekly News

Sofia Yngwe, 
Kommunikationschef, IT Telekomföretagen

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden inom IT- och telekombranschen…
–Kompetensbristen är en central fråga för IT-och telekombranschen och att öka branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna är högt prioriterat. Att kvinnor i högre utsträckning än män fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera.
– En annan central fråga är att tusentals arbetskraftsinvandrare som behövs i svenska företag och för svensk tillväxt utvisas, eller själva väljer bort Sverige, till följd av regelkrångel och svårigheter med arbetstillstånd. Förutom det humanitära misslyckandet innebär det en stor förlust för branschen och för Sverige i stort.

Kompetensnivå och hur marknaden matchar detta…
– Företagen gör mycket själva för att bli mer attraktiva och inkluderande arbetsgivare, bland annat genom vårt program Womentor, som är ett verktyg för att stödja företag som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer.
– Branschens kompetensförsörjning är också i hög grad beroende av politiska beslut och av hur lagar och regler tillämpas, inte minst i frågan om arbetskraftsinvandring.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar