Weekly News

Digitaliseringsminister Peter Eriksson FASTIGHETER

Smarta städer – en del av digitaliseringen

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Nu storsatsar regeringen på uppbyggnaden av smarta städer, vilket ska leda till högre livskvalitet och ett hållbart samhälle.


"Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och vi ligger i dag i topp när det gäller den privata sektorn".

Transformationen av samhället som digitaliseringen innebär har potential att växa sig större, med nya produkter och tillämpningar. Från regeringens sida driver man samverkansprogrammet Smarta Städer och försöker på så vis få ut mesta möjliga nytta av digitaliseringens möjligheter. 

Digitaliseringsminister Peter Eriksson berättar:
– Sverige har möjlighet att utveckla och skapa många nya jobb inom digitalisering. Det är med de ögonen som vi startat samverkansprogrammet. Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och vi ligger i dag i topp när det gäller den privata sektorn. Sämre ställt är det med offentlig sektor och byggsektorn, där vi har en lång resa kvar att göra. I Danmark har man lyckats bättre med digitalisering av byggsektorn och i USA pratar man mer om smarta hus än vad vi gör i Sverige. Där har vi möjlighet att bli bättre.

Byggsektorn är fortfarande en av de minst digitaliserade sektorerna. Här menar Peter Eriksson att det är viktigt att få till en effektivisering och ett bättre resursutnyttjande, men också att jobba snabbare med planprocesserna. Något som håller på att revolutionera branschen är de prefabricerade byggena. Dessa har mycket gemensamt med annan industri och är därmed mer digitaliserade. För att skapa ett ökat intresse och engagemang för digitalisering håller Näringsdepartementet löpande möten med bygg- och fastighetsbranschen.
– Jag har gett i uppdrag till Boverket och Lantmäteriet att få till en digitalisering av planprocesserna. Detta gör hela processen snabbare. Det ger företag och industri möjlighet att påverka och lägga förslag på förbättringar i ett tidigt skede. 

”Parallellt med att situationen på arbetsmarknaden förbättras har vi utmaningar inom bostadsbyggandet, menar Sara Haasmark, VD för Samhällsbyggarna.” Ta del av hennes tankar inför ett smartare och mer hållbarare byggande här.

Hur kommer då uppbyggnaden av smarta städer och fastigheter att påverka Sverige och i vilken riktning?
– Jag tror att framtiden kommer att innebära att vi i allt större utsträckning får vår energi ifrån system som är oberoende av elnätet. Fastighetsbranschen är inne i en tid när digitaliseringen förändrar mycket på energisidan. Solenergi är på väg att bli det billigaste energislaget, allt pekar mot att vi kommer att använda batterier i större utsträckning, då utvecklingen av effektivare energilagringsmöjligheter går stadigt framåt. De fossila bränslena försvinner och vi kommer att använda andra bränslen, som el, då det verkar bli ett av de billigaste alternativen.

I dag erbjuder många fastigheter bilpooler, vilket digitaliseringsministern tror kommer att smitta av sig på de smarta städerna i stort. Att dela på bilar när man bor i en storstad är ett betydligt smartare resursutnyttjande och i framtiden kommer kan detta leda till att vi äger färre bilar per person i storstäderna. Utvecklingen går också mot att vi kommer att använda gatuutrymmet på andra sätt så att de blir trevligare för gångare och mindre plats för bilar. Parkeringar utanför stadskärnorna gör att man kan bygga tätare, vilket gör de nya, smarta städerna mer intressanta, attraktiva och spännande.
– Fördelarna med den snabbt växande digitaliseringen är uppenbara. De utmaningar som går att skönja är att digitaliseringen redan nu är ett område som hotas av kompetensbrist. Här krävs att kommuner och yrkesutbildningar snabbt ställer om för att få fram kompetent arbetskraft som kan driva den hållbara stadsutvecklingen framåt, avslutar Peter Eriksson.

Fakta

Smarta Städer är ett av regeringens strategiska samverkansprogram, som fokuserar på den smarta staden där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar