Weekly News

Uppkopplade industriella processer och fordon är två av de snabbast växande segmenten av sakernas internet. REGIONER

Ska 5G styra framtidens gruvmaskiner?

Uppkopplade industriella processer och fordon är två av de snabbast växande segmenten av sakernas internet. Digitaliseringen av svensk industri inklusive gruvnäringen beräknas kunna bidra med 30 miljarder kronor per år i ökade intäkter till 2020.

”Vi ska hjälpa till att digitalisera, effektivisera och förbättra miljön i gruvorna. Alla processer i näringen kan bli mer effektiva och gruvnäringen innebär en spännande mix av olika arbetsförhållanden och är en tung industri med svår miljö för utrustning och människor.”

Telia deltar nu i Vinnovas forskningsprojekt PIMM, Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining. Det är en pilotstudie som ska utvärdera hur digitalisering kan bidra till bättre säkerhet och produktivitet i gruvindustrin genom att använda nästa generations mobilnätsteknik, 5G, för att koppla upp och fjärrstyra maskiner och fordon som används i gruvorna

Vad gör ni i projektet, Magnus Leonhardt, Telia AB, Strategichef Företagsaffären Sverige?

– Vi ska hjälpa till att digitalisera, effektivisera och förbättra miljön i gruvorna. Alla processer i näringen kan bli mer effektiva och gruvnäringen innebär en spännande mix av olika arbetsförhållanden och är en tung industri med svår miljö för utrustning och människor.

Han säger att Telia ska bidra med att bygga upp en infrastruktur där maskiner och människor kan kopplas ihop.

– Den infrastruktur som vi ska ta fram ska klara både tal-, data- och bildöverföring i realtid. Det ultimata är att kunna köra maskiner som drönare med kameror i realtid. Det ställer mycket höga krav på tillgänglighet. Infrastrukturen måste också kunna rullas ut och tillbaka i takt med förändringen av gruvorterna och hela tiden kunna sända information till/från den yttersta fronten under jord.

– Den teknik vi kan använda är tillämpbar i flera andra branscher och eftersom vi vill ha volym i våra affärer är det intressant för oss. Vi lär oss också väldigt mycket av detta.

Magnus Leonhardt förklarar att Telia fungerar som en så kallad ICT Provider (Informations- och kommunikationsteknik) där bolaget levererar en färdig funktion som ska fungera hela vägen igenom.

– Operatörerna blir än viktigare än förut. Våra tjänster i näten kommer att öka. I gruvorna ska vi använda öppen teknik så att blåljusfunktioner kan använda vår infrastruktur, detta är mycket viktigt för säkerheten under jord. Vi vill bygga ett nät som alla kan använda.

– Hur det värdeskapande nätet för gruvnäringen ska se ut är jättespännande och vad tekniken kan göra för gruvföretagens affärsmodeller. Det gäller bland annat att kunna veta hur mycket malm man får fram, bättre säkerhet och bättre maskinunderhåll genom att man vid uppkoppling av maskiner hela tiden får information om hur utrustningen fungerar och mår. Dessutom vill man naturligtvis kunna köra utrustningen remote.

Tekniken är inte unik för gruvor även om kraven kan vara extra hårda här och påminner om militära krav.

– Vi får också allt fler autonoma processer som kräver robusta stamnät som fungerar bra. Projektet löper under ett antal år och under 2016 ska vi börja testa funktioner. Vi jobbar även med andra gruvor i liknande projekt.

Ett område som utvärderas är möjligheten att använda 5G-tekniker för att fjärrstyra lastmaskiner som lastar malm.

– För Telia är det viktigt att utvecklingen av 5G styrs av de behov och det värde tekniken skapar i kundernas värld. Två viktiga tekniska parametrar vi kommer att undersöka är tillgänglighet och svarstider i kommunikationen mellan uppkopplade maskiner och system, avslutar Magnus Leonhardt.

Fakta

Fakta PIMM

Projektet är ett samarbete mellan flera företag och institutioner. Bland deltagarna i PIMM ingår ABB, Boliden, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, SICS Swedish ICT, Volvo CE, Wolfit AB.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Dhejne

Fler artiklar