Weekly News

Säkra livsmedel ska vara en självklarhet

I takt med att jordens befolkning ökar och allt fler människor flyttar till städerna står Sverige och resten av världen inför stora utmaningar. Vi måste trygga livsmedelsförsörjningen och se till att livsmedelssäkerheten är hög. Med detta menas att vi ska producera mer mat som är nyttig och god, som inte gör oss sjuka.

Maten vi äter ska vara fri från sjukdomsframkallande mikroorganismer, till exempel bakterier, samt från kemikalier och tillsatsämnen som är skadliga för oss. Detta är dock lättare sagt än gjort. Ett bekymmer är fusk i livsmedelskedjan, till exempel ändrat datum eller ursprungsmärkning på livsmedelsförpackningar, eller förekomst av sjukdomsframkallande bakterier i maten.

Sjukdomsutbrott kontrolleras och bekämpas bäst vid källan, det vill säga där problemet har uppstått. Det är så den ”svenska modellen” har fungerat för att producera säker mat. Vi menar den bör tillämpas på det pågående utbrottet som är orsakat av campylobacter kontaminerad kyckling producerad i Sverige. Detta utbrott har pågått sedan sensommaren 2016 med ovanligt många personer som har insjuknat – fler än 5 000 – enligt Folkhälsomyndigheten. Det borde vara möjligt för myndigheterna att lösa problemet med campylobacter-bakterier på svensk kyckling genom den ”svenska modellen”. Det är först då som vi kommer att se att antalet personer som insjuknar hålls på en låg nivå.

Den ”svenska modellen” har fungerat bra för att producera säker svensk mat utan salmonella-bakterier. Detta har resulterat i en unik situation för Sverige där mycket få personer, jämfört med övriga EU-länder, insjuknar av inhemskt producerad mat. Samma modell för sjukdomsbekämpning borde gälla för campylobacter. Rådet att kyckling ska tillredas ordentligt är tveklöst korrekt, men hela ansvaret vare sig kan eller bör läggas på konsumenterna när det gäller att bekämpa campylobacter.

För att lösa framtidens utmaningar inom livsmedelsområdet behöver universiteten och högskolorna arbeta nära tillsammans med livsmedelsföretagen. Det finns många små och medelstora livsmedelsföretag som är nyskapande, men som är för små för att bedriva egen forskning. Det är en viktig uppgift för högskolor och universitet att fånga upp den drivkraft och energi som finns hos dessa aktörer. Sverige har varit framgångsrikt vad gäller forskning och nytänkande inom flera olika områden, till exempel inom dataspelsindustrin. Det borde vara möjligt att göra detta även för livsmedel med en forskningsbaserad livsmedelsstrategi. 


Docent Sofia Boqvist

Sveriges lantbruksuniversitet


Dela artikeln

Journalist

Docent Sofia Boqvist

Fler artiklar