Weekly News

Carl Birath & Sofia Andersson FASTIGHETER

Rstudio for architecture

Att bygga en hållbar stadsmiljö är en komplex uppgift med många intressenter. Rstudio har samverkan och synergieffekter för ögonen som har blivit något av experter på stads- och handelsarkitektur.

– Vi är alla överens om handelns nyckelroll för en levande stad, säger Sofia Andersson, Arkitekt på Rstudio. Kunskapen om handelns villkor och förutsättningar saknas i många led när vi planerar för den goda staden till skillnad från ett renodlat kommersiellt projekt.

– Vi förstår handel och dess flöden, logistik och lägen. Att mixa kommersiell verksamhet och offentlig service, som ett bibliotek tillsammans med bokhandel och café, är exempel på en win-win situaion som bidrar till en levande stadsmiljö säger Carl Birath, Arkitekt på Rstudio.

Att långsiktigt bygga hållbara stadsmiljöer är komplexa projekt med många faktorer som spelar in – därför är det viktigt med samverkan för att uppnå en gemensam målbild. Nya samarbetsformer tillsammans med handelsexpertis bidrar till städer där olika typer av verksamhet kan blomstra.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar