Weekly News

Rindi Pellets AB tillverkaren som brinner för miljön

På Rindi har man en passion och ett syfte – att göra världen fossilfri och värna om vår planet. Det går i rätt riktning och framtiden ser grön ut.

Det finns en stor möjlighet att bli helt fossilfria i Sverige.

Steven Morris, försäljnings- och marknadschef på Rindi Pellets AB framhåller att miljöfokuset är själva hjärtat i företaget. Det genomsyrar hela verksamheten och klimathänsyn sätts alltid i första rummet. Därför är man mån om att kunder köper pellets från svensk anläggningar i största möjliga utsträckning. Rindi har visat en stabil försäljning av produkten de senaste sex åren och den utvecklingen fortsätter. Målet är att locka fler kunder att använda pellets och förnybar energi och på så vis slå ett slag för miljön. De största utmaningarna att knäcka är användningen av olja och kol och att få de som använder fossila bränslen att byta till förnybara alternativ.
– Det finns en stor möjlighet att bli helt fossilfria i Sverige. Vi i biomass industrin kan klara basbelastningen om staten och de bolag som använder fossilbränslen vänder sig till oss istället. Detta är en enorm möjlighet för Sverige att vara den första klimatneutral nationen. Industrin och hushållen i Sverige skulle kunna vara helt fossilfria och kärnkraftsfria om var och en gjorde rätt val. 
Att välja inte bara förnybar energi, utan även använda rätt energislag till rätt sak, menar Steven är en nyckelfråga. Att använda exempelvis fjärrvärme eller att elda med pellets, i motsats till att värma upp lokaler och bostäder med elektricitet, innebära en enorm miljövinst.
– Om vi löste uppvärmningen på annat sätt än med elektricitet skulle man kunna stänga av kärnkraften direkt. Det är synd att så många tar till den till synes enklaste och snabbaste lösningen och fortsätter med eluppvärmning, istället för att tänka långsiktigt och göra de enkla förändringar som krävs för en hållbar energiförsörjning. Tvärtemot att vara en negativ situation för tunga industrier och energiföretag, kommer det att sätta dem som vågar satsa före konkurrenterna vad gäller både teknisk innovation och hållbara investeringar, vilket möjliggör för både nationen och företagen att bli sanna världsledare inom det här området. Vårt företag liksom många andra i Skandinavien står redo att anta utmaningen till en bättre framtid för alla våra barn.

Steven understryker att det aldrig har varit lättare att värna om moder jord genom en så enkel sak som att lägga om den privata energiförsörjningen.
– Alla kan bidra till en bättre värld, såväl företag som privatpersoner, kommuner och inte minst staten. Enligt min uppfattning är Sverige redan världsledande inom bioenergi och står nu på randen till sann storhet genom att visa världen att det är möjligt att göra förändringen till ett samhälle som är 100% fossil- och nukleärfritt! Men racet är nu igång då Danmark och andra länder har nu visat att de också har viljan och önskan att vara den första verkligt lönsamma gröna nationen. Jag tror äran kommer att gå till den regering som är beredd att genomföra det sista steget och genom att göra så kommer de sända en tydlig signal att investeringar i miljövänliga alternativ är det enda alternativet i framtiden.


I Älvdalen och Vansbro i Dalarna tillverkar och paketerar Rindi Pellets AB bränslepellets i sina fabriker. Tillsammans har de båda fabrikerna en produktionskapacitet på runt 150 000 ton per år. Företaget ägs av Solør Bioenergi som äger 56 fjärrvärmeanläggningar i Sverige och Norge där man producerar 2,1 terawattimmar energi, mestadels fjärrvärme, per år.
– Vi eldar med bark och flis och använder bioenergi för att producera mer bioenergi. I Vansbro har vi fabriken knuten till fjärrvärmeverket och tillverkar pellets och fjärrvärme i samma panna vilket ger väldigt lågt koldioxidutsläpp, berättar Steven 

Rindi levererar till Sverige, Norge, Danmark. Pellets går till industrin i bulkleveranser och i paketerat format i små eller stora säckar, till 150 återförsäljare runt om i landet. Pelletsen används sedan som Miljövänligt uppvärmning av hus, villor, företag och i processindustrin. 

Råmaterialet som används är hundra procent rent trä och såg spån kommer från local sågverk i Dalarna. Pellets uppfyller kraven för svensk bränslepellets klass 1 och den europeiska standarden SS-EN ISO 17225-2:2014. 

På senare tid har stallpellets blivit en succé och säljs som ett komplement till de klassiska produkterna 6mm och 8mm bränsle pellets.

Fakta

Rindi Pellets AB
Box 28, SE-780 50 Vansbro
Telefon: 0281-715 25 
www.rindipellets.se


Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar