Weekly News

Thomas Persson ENERGI & MILJÖ

Peikko stöttar vindkraften

Peikko är marknadsledande i Skandinavien på konstruktion av fundamentlösningar för vindkraftsfundament, både motviktsfundament och bergförankrade fundament. Företaget har en egenutvecklad lösning och har både konstruktion, tillverkning, och leveranser in-house. 

– Vi har allting samlat och är inte beroende av någon annan. Vår lösning är kostnadseffektiv och väldigt smidig montagemässigt, berättar Thomas Persson, Sales Manager Connections & Wind, Peikko Sverige AB.

Anledningen till att Peikko kan vara så kostnadseffektiva är bland annat att man varierar materialvalet sina fundament efter rådande materialpriser, vilket kommer kunderna till del på ett positivt sätt genom ett lägre slutpris.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar