Weekly News

Hållbarhet och passion i centrum på Schneider Electric

På Schneider Electric har hållbarhetsfrågorna länge haft en framträdande plats, det gäller såväl i själva driften av företaget, men det gäller faktiskt även deras traineeprogram. Även här investerar man rejält och man gör det långsiktigt.


”En stor portion passion är viktigt”, Alexandra Bodor, rekryteringsspecialist för Schneider Electric.

Schneider Electric är en sann global aktör med mer än 140 000 anställda i över 100 länder och en omsättning som överstiger smått hiskliga 25 miljarder Euro. Men man har inte kommit hit i en handvändning – företaget kan stoltsera med en historia som sträcker sig mer än 180 år tillbaka i tiden.

Med sin djupa förankring i energisektorn jobbar man idag med att omforma hela branscher, utveckla städer och sist men inte minst berika tillvaron för människor över hela världen. 

Från bakgrunden i järn- och stålindustrin har Schneider Electric sakta men säkert skaffat sig en position som global expert på energihantering och automation – där man under devisen Life is On ser till att kunderna kan hantera energi och processer säkert, pålitligt, effektivt och framför allt hållbart. Idag är hållbarhet det kanske viktigaste ledordet och något som medarbetarna aktivt arbetar med varje dag. 

Paradoxalt nog är Schneider Electric, sin långa tradition till trots, ett i själen synnerligen dynamiskt och framåtsträvande bolag. En av anledningarna till att man faktiskt har den position man idag har, är viljan och förmågan att tänka nytt och hela tiden jobba med nya innovationer.

Och det var här som företagets traineeprogram tog sin början – ett innovativt sätt att säkerställa, i alla fall delar av, ett aldrig sinande kompetensförsörjningsbehov.

Ett flertal fantastiska karriärvägar har sprungit som ett direkt resultat av traineeprogrammet och det har visat sig innehålla ett stort mått hållbarhet också:
– Flera av våra traineer finns idag kvar inom bolaget och många har tagit sig hela vägen till viktiga nyckelroller. Både det faktum att de vill stanna kvar och att de kan nå den position de vill i organisationen, säger väl en hel del om Schneider Electrics traineeprogram? frågar sig Alexandra Bodor, rekryteringsspecialist på Schneider Electric, och utvecklar:

– Det är inte bara väldigt roligt utan också synnerligen positivt eftersom vi trots allt investerar väldigt mycket i våra traineer och vi gör dem till experter, något som gynnar både dem och oss och som skapar en hållbar kompetensförsörjning.

Och med tanke på företagets storlek är det egentligen inte så konstigt att man ständigt är på jakt efter nya talanger att lotsa in i verksamheten och gärna då via traineeprogrammet.
 – Just nu letar vi specifikt efter ingenjörer med ett stort intresse av försäljning, förklarar Alexandra Bodor.

Även om det akademiska givetvis är väsentligt lägger man på Schneider Electric också stor vikt vid de personliga egenskaperna:
– Främst söker vi drivna personer som vågar ta för sig och utmana hur vi tänker och arbetar idag förtydligar Alexandra Bodor och betonar samtidigt:

– Mycket handlar om att man har en passion för att vilja utvecklas, för vår bransch och inte minst för att skapa en hållbarare värld.

Att hållbarheten har fått en mycket framskjuten roll märks inte bara som en del av kärnverksamheten där man dagligen och över hela jordklotet outtröttligt arbetar med energieffektivitet och uppkopplade lösningar, utan också i form av en rad sociala projekt och insatser i olika utvecklingsländer. Det blir en naturlig del av arbetet på Schneider Electric. 

Som trainee hos energihanteringsjätten blir man fast anställd direkt, med en marknadsmässig lön – även under den mer utbildningsorienterade delen av programmet.
– Traineerna väljer ju att satsa på oss och då är det inte mer än rätt att vi satsar på dem! förklarar Alexandra Bodor.

Fakta

Traineeprogrammen startar i september varje år. Just nu pågår två parallella program - Schneider Electric Graduate Program och The Energy Generation – Prescription for growth. Schneider Electric Graduate Program är ett svenskt, generellt traineeprogram med bas i Solna, där traineerna erbjuds tre rotationer inom verksamhetens olika affärsområden och i olika positioner. 


Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar