Weekly News

JENNY BRAMELL PÅ IUC SYD REGIONER

Öresundsregionens näringsliv expanderar allt mer

Den skånska industrin går bra men i goda tider gäller det att förbereda sig för framtida utmaningar, något som gäller industrin i Öresundsregionen, i Skåne och i övriga Sverige. Smart industri är regeringens strategi och handlingsplan för fortsatt utveckling av svensk industri.

"Svensk industri har alltid varit ledande, bra på att producera och innovationsinriktade. "

Regeringen har alltså tagit fram en strategi för förnyelse av svensk industri för att kunna möta den globala konkurrensen. Den första av flera handlingsplaner kopplade till strategin är framme och nu skall det bli verkstad också.

– Industrin är ryggraden i samhällsekonomin, säger Jenny Bramell - VD på IUC Syd som arbetar för att utveckla svensk och skånsk industri. 77 procent av exporten, 40 procent av BNP och runt en miljon arbetstillfällen är vad svensk industri ger Sverige.

IUC Syd är en av de skånska klusterorganisationerna. En medlemsorganisation med fokus på industriföretag och en del av det nationella i IUC-nätverket som består av 16 självständiga IUC-bolag över hela Sverige. Tillsammans utvecklar man projektmodeller och arbetsmetoder och genomför lokala, regionala samt nationella utvecklingsprojekt för att stötta industriell utveckling.

– Svensk industri har alltid varit ledande, bra på att producera och innovationsinriktade. Nu står vi inför stora förändringar i så väl teknik som affärsmodeller och vår uppgift är att vara en samlande kraft för små och medelstora företag och att arbeta med dessa företagsutmaningar, konkurrenskraft och utveckling.

Just nu ligger den skånska industrin och industrin i Öresundsregionen rätt i konjunkturen och det går bra. Men det finns områden som kräver tankearbete och åtgärder. Exempelvis inom de områden som pekas ut i Smart industri. De är: Industri 4.0 – att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Hållbar produktion – att stärka industrins förmåga till hållbar och resurseffektiv produktion. Kunskapslyft industri – att säkra industrins kompetensförsörjning. Testbädd Sverige – att skapa attraktiva innovationsmiljöer.

– Det vi ser är att i vår region behöver man exempelvis jobba med kompetensförsörjningen, öka internationaliseringen och digitaliseringen. För att kunna möta konkurrensen från övriga världen behöver vi öka produktiviteten.

Att få företag att jobba tillsammans över branschgränser, att skapa samarbete mellan stora och små, forskningsinstitut och lärosäten och industrins aktörer är en stor del i IUC Syds uppgift. Det skapar effekter som gör att regionen, näringslivet, myndigheter och invånare får del av utvecklingen.

– Industrin är ett ekosystem där alla är beroende av varandra. Kan de stora företagen samarbeta med de som är mindre, och till viss del snabbare på att ställa om, så kommer vi att lyfta som industrination och region.

Konkurrensen sätter press på industrin och teknikutvecklingen genererar strukturomvandlingar som i sin tur skapar nya yrkesroller. Det betyder utmaningar inom kompetensförsörjning. Det finns mycket arbetskraft i Skåne och Öresundsregionen, det finns också gott om arbetstillfällen men den tillgängliga arbetsstyrkan har inte den kompetens som efterfrågas av industrin.

– Här måste näringslivet och de som utbildar arbeta tillsammans så att industrins behov får styra innehållet i utbildningssystemet. Samtidigt måste också industrin synas och ge sig ut och träffa skolungdomar för att skapa intresse för sin verksamhet. Där finns mer att arbeta på.

I en konkurrensutsatt situation gäller som alltid att vara öppen, anpassningsbar och snabb.

– Nyckeln till tillväxt är att vara medveten om vad som sker i omvärlden. Då kan både små och stora företag utveckla sig och paketera om sina erbjudanden så att de passar kunderna. Då blir skånsk industri ännu starkare.

Dela artikeln

Journalist

Ulf Österlind

Fler artiklar