Weekly News

Mikaela Sundberg & Steen Christiansen FASTIGHETER

Öresundsregionen är porten ut i världen

Det finns ett stort och växande intresse bland svenska företag att etablera sig i Öresundsregionen. Framför allt från högteknologiska och forskningsintensiva företag i Asien, Europa och USA. Särskilt heta områden är Life Science och Clean Tech.

"För om Öresundsregionen är porten ut i Europa för svenska företag är det också dörren in till den nordiska marknaden."

Öresundsregionen är en av de regioner i Europa som lockar många företag och investerare. Intresset för att etablera sig på den ena eller den andra sidan av Öresund är påtagligt.
– Det finns ett stort engagemang, framför allt från näringslivets sida, säger Mikaela Sundberg som är handelssekreterare på Business Sweden med placering i Köpenhamn.

Hennes uppgift är att hjälpa svenska företag att växa internationellt, med fokus på Danmark.
– Även om Danmark är ett litet land är det ett väldigt viktigt land för svensk exportindustri. Det är faktiskt Sveriges fjärde viktigaste partner sett till exportintäkter, vilket man kanske inte kan tro, fortsätter hon.
– Dessutom är det många gånger porten ut till övriga Europa.

Det är regionens geografiska placering, den goda och växande infrastrukturen och de relativa likheterna med Sverige som i första hand attraherar företag att etablera sig i regionen.
– För om Öresundsregionen är porten ut i Europa för svenska företag är det också dörren in till den nordiska marknaden, förklara Mikaela Sundberg.
– Därför är det också intressant för utländska företag från hela världen att etablera sig här. Detta ger ett väldigt dynamiskt företagsklimat i regionen. 

Om på vilken sida av Öresundsbron internationella företag ska etablera sig går inte att ha några generella åsikter om, understryker Mikaela Sundberg.
– Det finns både för och nackdelar beroende på om man ska välja Skåne eller Själland. Det kan handla om allt från lagstiftning till strategiska avvägningar, men också om tillgång till rätt kompetens. Det viktiga är att man är noggrann i sin analys innan man bestämmer sig.
– Men för företag som vill komma in och växa på den danska marknaden vill jag ändå utan tvekan rekommendera att man väljer den danska sidan. Erfarenheten från många företag visar tydligt att det är en förutsättning att ha en stark lokal förankring om man tänker göra affärer med danska kunder och partners, säger Mikaela Sundberg.

På sikt kommer Öresundsregionens attraktionskraft att öka ytterligare, när den fasta förbindelsen över Fehmarn bält står färdig enligt planerna om lite mindre än tio år.
– Som jag ser det har många svenska företag, men också andra beslutsfattare, inte helt insett vilken potential det här utgör för svenskt näringsliv. Kanske är det så enkelt som att det geografiska avståndet från exempelvis Stockholm spelar roll, säger Mikaela Sundberg.

När det kommer till samarbetet med sina danska kollegor, bland annat Greater Copenhagen bedömer Mikaela Sundberg det som väl fungerande.
– Vi jobbar alla för samma mål: att stärka regionen. Det tjänar alla på, både svenskar och danskar. Ju fler företag som får upp ögonen för regionen desto bättre är det för alla. Det får positiva effekter på båda sidor av Öresund i form av nya arbetstillfällen, ökat byggande, ökad handel och bättre service.

Steen Christiansen är borgmästare i Albertslunds kommun på Själland, men också styrelsemedlem i Greater Copenhagen som har som uppgift att marknadsföra Öresundsregionen.
– I dag har vi ett mycket fruktbart och bra samarbete mellan Region Hovedstaden (Köpenhamn och de nordöstra delarna av Själland), Region Själland (västra och södra delarna av Själland plus Lolland, Falster och Mön) samt Region Skåne, säger han.
– Det finns en politisk samsyn att alla vinner på att samarbeta.
– Bakom framgångarna finns flera faktorer. Dels en väl utbyggd infrastruktur, dels många välutbildade människor och ett utbildningssystem som håller hög klass. Också att det finns en stor och väl fungerande offentlig sektor med god service bidrar till intresset.

Sedan får man inte glömma Kastrups flygplats som gör det enkelt att ta sig till och från regionen oavsett om slutdestinationen är Köpenhamn, Malmö eller någon annan ort i regionen.

Intresset för att etablera sig i Öresundsregionen kommer från många olika håll. Det finns ett markant intresse från flera asiatiska länder, Kina, Japan, Korea med flera, och naturligtvis även från Europa och USA, fortsätter Steen Christiansen.
– Det är också mitt intryck att det finns ett stort och ökande intresse inom vissa specifika branscher. Life Science är ett sådant där vi redan i dag har en väl framskjuten plats vid en internationell jämförelse.

Ett annat område är Clean Tech där både Danmark och Sverige ligger långt framme. Det är dessutom är en bransch på frammarsch.
– Sedan får vi inte heller glömma bort vilken stor betydelse EES och Max IV har när det handlar om avancerad grundforskning.

Någon risk för att investeringarna skulle fördelas ojämnt mellan Skåne och Själland ser inte Steen Christiansen.
– Mitt intryck är att investeringar och etableringar hamnar på båda sidor om Öresund. Något fler på den danska sidan, kanske. Det har snarare att göra med att Köpenhamn är en huvudstad förklara Steen Christiansen.
– Samtidigt väljer många företag att etablera sig på den skånska sidan. Både Malmö och Lund, men också Helsingborg, har haft en mycket positiv utveckling under senare år. Det som till syvende och sist avgör är det enskilda företagets behov, avslutar han.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar