Weekly News

Illustration: Slättö förvaltning och Arkitektbyrån CF Møller SAMHÄLLSUTVECKLING

Örebro – En stad som håller

Tillväxt utan bostadsbrist är den avundsvärda situation som karaktäriserar Örebro kommun just nu. Örebro är landets sjunde största kommun sett till befolkningsmängd och kommunen växer med nära 2 000 invånare per år. Bostadsbyggandet i Örebro ökar mest i landet sett till antalet invånare.

”Örebro kommun förväntar sig att den som vill bygga i staden bidrar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv, och det fungerar"

För att effektivisera på byggprocesser och samtidigt säkra kvaliteten på det som byggs jobbar kommunen med en detaljplans- och markanvisningsprocess kallad Örebromodellen. Modellen är välkänd och bygger bland annat på att marken som säljs redan är planlagd.

Erik Blohm är chef för exploateringsenheten och han konstaterar att Örebro är en av de svenska städer som många byggaktörer just nu anser mest attraktiv.

– När mark ligger ute till försäljning finns alltid ett stort intresse. Vi väljer ut en intressent och för en dialog om vad man vill bygga på marken. När vi och företaget är överens om koncept och kvalitetsnivå skrivs ett bindande avtal. Förts när bygglov är beviljat och byggnation är påbörjad sker försäljningen till ett i förväg bestämt fast pris.

Lägre riskter för byggföretagen säkras när den mark som säljs redan är planlagd och eventuella processer kring överklaganden et cetera redan är avklarade när byggföretagen tar över ägandet av marken. Detta är möjligt tack vare flexibla detaljplaner och en god planberedskap på Stadsbyggnadsförvaltningen. Ulrika K Jansson är tf. förvaltningschef på Stadsbyggnad och berättar hur företagen ser på Örebromodellen:

– Det finns en tydlighet och en effektivitet i Örebromodellen som byggföretagen uppskattar. I och med att kommunen äger marken under hela planprocessen gör det att tiden från att vi inleder arbetet tills företaget kan börja bygga ofta är märkbart kortare än i andra kommuner. Det gör att fler och mindre aktörer har råd och möjlighet att ta sig in på marknaden.


Ulrika K Jansson

Det positiva i att arbeta enligt Örebromodellen, förutom att kunna titulera sig med Sveriges snabbaste byggtakt, är förstås att kommunen i och med detta förfarande också får en större kontroll över vad som planeras. Örebro kommun förväntar sig att den som vill bygga i staden bidrar med ett tydligt hållbarhetsperspektiv och tack vare Örebromodellen fungerar det.

Hållbar tillväxt är inte bara det som är mätbart, som energi och materialanvändning. Minst lika viktig är den sociala hållbarheten när Örebro planerar den framtida staden.

– Vi är bra på hållbarhetsfrågor i Örebro men det finns alltid mer att göra. Vi har höga ambitioner och just nu utnyttjar vi den kraft som finns i tillväxten för att driva frågor om hållbarhet längre på flera olika sätt, berättar Ulrika K Jansson

I Örebro har man till exempel tagit två steg i rätt riktning mot fler bostäder som människor har råd med. Det kommunala bostadsbolaget Öbo har tagit fram en modell med hyresrabatt som drar nytta av det låga realränteläget under 10 år. Stadsbyggnadskontoret har i sin tur tagit initiativ till förändrade markanvisningsregler som gör att vissa tomter ska kunna villkoras för hus med lägre hyror. Kommunen ska också kunna köpa eller hyra upp till 20 procent av de hyreslägenheter eller bostadsrätter som byggs.

– Dessa två åtgärder är långt ifrån en total lösning på problemet med bristen på överkomliga bostäder och social hållbarhet, men de är två försök från Örebro kommun att bidra. Vi hoppas att det ska kunna fungera som en dörröppnare till en diskussion med staten, andra kommuner och till ett positivt lärande, avslutar Erik Blohm.


Erik Blohm

Fakta

FAKTA
Invånare: 144 200 (2015)
Befolkningstillväxt: 1539 inv (2016)
Nyproducerade bostäder: 2179 (2016)
Bygglov: 70 % av kompletta ärenden handläggs inom 3 veckor (2016)

Dela artikeln

Journalist

Erik Blohm

Fler artiklar