Weekly News

Mia Rolf, verksamhetschef Ideon REGIONER

”Om Elon Musk ska befolka mars, vad ska vi på Ideon göra?”

Frågeställningen ger en fingervisning om hur den kunskapsintensiva organisationer tar sikte på hur framtiden skapas.

– Den blandning av kompetenser som du hittar här på Ideon har blivit vårt starkaste kort. Från att tidigare ha verkat isolerade från varandra så ser vi att det nu sker branschglidningar där nya smarta företagsidéer föds, med kompetensblandningar från ICT, IoT, Life Science, nanoteknologi, robotteknologi eller ai, cleantech och framtida transportsystem, säger Mia Rolf, verksamhetschef på Ideon.

De tre fastighetsbolagen Wihlborgs, Vasakronan, och Castellum samverkar med ambitionen att skapa Europas mest attraktiva forskningspark.

– Vi ska ge energi åt den innovativa miljön och fortsätta fungera som en motor för hela regionen. I dag verkar 400 bolag och 8 000-9 000 personer på Ideon Science Park och elva bolag från Forbes Top2000 lista finns i området. Målet är att vi ska bli än mer internationella.

Några av utmaningarna under nästa år är att skapa mötesplatser kring ett par utvalda fokusområden som future transportation, smarta städer, smarta material och connected health, gärna i samarbete med andra.

– Vi ska bli en av de platser där framtiden och jobben skapas och vi har alla förutsättningar att bli bäst i Europa.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar