Weekly News

Ökad konsumtion leder till ökade varutransporter

Transporterna inom livsmedelsbranschen är oumbärliga för att vi ska ha färska varor och välfyllda hyllor i butikerna. Men lastbilarna som levererar vill man däremot inte låtsas om. Detta är något som måste omvärderas menar Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

"Sanningen är den att moderna lastbilar står för en väldigt liten del av vägtrafikens utsläpp i förhållande till personbilstrafiken."

– Den allmänna synen på varutransporter i vårt land är negativ. Sanningen är den att moderna lastbilar står för en väldigt liten del av vägtrafikens utsläpp i förhållande till personbilstrafiken. Omkring sju procent i jämförelse med drygt sextio procent. Likaså är det väldigt få äldre lastbilar på våra vägar i dag till skillnad från personbilar.
– Ökad konsumtion leder till ökade transporter, om man också tar bort lagerhållning blir antalet transporter fler, menar Ulric. 

Tidigare har butikerna kört lastbilar i egen regi, numera är de anonyma. Inom exempelvis industrin har man sänkt lagerkostnaderna då transporterna i stället sker ”just in time”. Resultatet är att varorna i stället hamnar ute på vägarna.
– Vi lagrar inte något längre då allt ska vara ”färskt”, men dessa varor kommer inte enbart från vårt land utan även från övriga EU. Då undrar man varför det är så mycket lastbilar, man kan inte ha det ena utan det andra. Vi måste ändra konsumenternas syn på lastbilarna, att det är deras nytta som gör vår livsstil möjlig. 

Det är vårt konsumtionsbeteende som styr mängden varor som behöver komma fram till butikerna. År 2030–2035 förutspår Transportstyrelsen en ökning av godsmängden med det dubbla mot i dag.
– Järnvägsnätet eller båttrafiken är begränsad och kan bara leverera till större knutpunkter, dessutom är tidsfaktorn ett problem. Ingen vill ju ha ruttna tomater. 80–90 procent av transporterna i Sverige sker inom 30-mils radie, då behövs lastbilar för att nå ut till butiker och slutkunder snabbt, smidig och effektivt.

Läs vidare om: Nordens logistik ligger i framkant, dock krävs mer investeringar inom digitaliseringen och hållbarhet.

Lastbilarna behövs men det går att arbeta med att förbättra logistiken, exempelvis vilka tider man lastar och lossar och hur synkningen mellan åkarna sker. För att möta efterfrågan på den ökade mängden gods framöver jobbar man med att effektivisera leveranserna. Detta görs bland annat genom att packa varorna bättre och fördela vikten i lastbilarna så att det blir mindre slitage mot vägbanan.
– Elektrifieringen av fordon kommer sannolikt göra något mot utsläppen framöver. Om nu inte lastbilarna förorenar något – är dem då fortfarande ett problem?!

Ulric menar att det är mycket möjligt att vi kommer få se självkörande eldrivna lastbilar inom en snar framtid men att det finns det en hel del att lösa innan det kan fungera friktionsfritt. Bland annat måste teknik och logistik mellan knutpunkter och lastplatser förbättras och effektiviseras.
– Transporter är oerhört viktiga för dagligvaruhandeln och vår livsstil, men min önskan är att vi ska utveckla synen på vad dem egentligen innebär för vårt moderna samhälle. Det är klart att det finns bra och dåliga lastbilstransporter vad gäller klimatpåverkan men det gäller att vi som konsumenter ökar medvetenheten och sponsrar dem som är bra, lika självklart som med valet att välja ekologiskt eller inte, avslutar Ulric.

Fakta

FAKTA:

Sveriges Åkeriföretag är en branschorganisation för Sveriges åkeriägare och jobbar med alla av åkerinäringens frågor men även information och påverkan. Organisationen fungerar som talesperson mot regering och riksdag, samhälle och omvärld.

Dela artikeln

Journalist

Andreas Ellhar

Fler artiklar