Weekly News

Per Jonasson, VD på SKVP LIVSMEDEL

Oanade möjligheter i nya kombinationer

Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP) är branschorganisationen med fokus på miljöfrågor och energieffektivisering. Föreningens arbete bedrivs bland annat genom deltagande i det remissarbete som pågår i samråd med myndigheter och departement, men även stöttning till medlemmarna via juridisk och tekniskt stöd är viktigt. Tack vare snabb teknikutveckling inom kyl- och värmepumpsområdet öppnas nu helt nya möjligheter för branschen i form av smarta lösningar där kombinationer av olika tekniker samordnas.

Det är framförallt värmepumparnas samverkan med andra förnyelsebara tekniker som solel, solvärme och geoenergi som öppnar upp för mycket energieffektiva och miljövänliga lösningar.
– Genom förhållandevis enkla, men smarta kombinationer av tekniker kan man i dag skapa helt CO2-neutrala lösningar, säger Per Jonasson, VD på SKVP. 

På samma vis kan framförallt villaägare i dag erbjudas inte bara nära-noll lösningar för uppvärmning, utan till och med så kallade ”plus-hus”. Alltså hus som producerar mer miljövänlig energi än de själva förbrukar.
– Vi står inför en mycket spännande framtid där bara fantasin sätter gränser för vad som kan göras, avslutar Per.


Dela artikeln

Journalist

Maya Verma Alm

Fler artiklar