Weekly News

Nyköping växer snabbt

Nyköping har ett idealiskt läge. En timme med tåg från Stockholm och lite mer än halva restiden från Norrköping. När Ostlänken står klar kommer attraktionskraften att bli än större.

Närheten till Skavsta flygplats, Sveriges femte största, och en vacker skärgård med hundratals öar ökar intresset ytterligare.
– Nyköping växer i dag med cirka 700 personer netto om året, vilket ungefär motsvarar Stockholms tillväxt per capita, säger Mats Dryselius som är samhällsbyggnadschef i Nyköpings kommun. Med vårt geografiska läge blir pendlingsavståndet till Stockholm än mer tilltalande när Ostlänken står klar. Samtidigt kan Nyköping erbjuda den lilla stadens fördelar med närhet till det mesta.

När staden ska utvecklas bygger man inifrån och utåt.
– Vi arbetar mycket med förtätning. Det ger kortare avstånd, gör det lättare att ta sig fram till fots eller med cykel samtidigt som vi får en allt mer levande stadskärna, fortsätter Mats Dryselius. Att växa men ändå behålla småstadskänslan kräver att vi utvecklar staden varsamt och hållbart.

I samband med att arbetet med att Ostlänken byggs pågår också arbetet med ett nytt resecentrum i närheten av den nuvarande stationen. Här kommer det framför allt att bli kommersiella ytor som komplement till tåg- och busstrafiken. I närheten planeras dessutom för ett nytt bostadsområde på en av stadens gamla industritomter.

Ett område där byggandet av nya bostäder pågår för fullt är Brandholmen där det byggs lägenheter, radhus och kedjehus, många med utsikt över vattnet. Ett annat område är Arnö med närhet till både centrum och naturen. Ett tredje område är Oppeby, strax utanför staden. Här planeras för över 1 000 nya invånare fram till 2030.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar