Weekly News

Nyhetssida

Allt vanligare att säljaren besiktigar hus

Anticimex är marknadsledande i Sverige inom husbesiktningar och tillhandahåller även helhetskoncept för hussäljare där en försäkring mot dolda fel ingår. Per Bergström, affärsutvecklare på Anticimex, konstaterar att allt fler väljer att själva beställa en besiktning när deras hus ska säljas.

– Det är köparen som har undersökningsplikt och tidigare var det vanligaste att köparen gjorde besiktningen. I dag är trenden det motsatta, säger han.

Det finns flera fördelar med att sälja en bostad som redan är besiktigad. Såväl säljare som köpare slipper obehagliga överraskningar och det blir lättare för köparen att snabbt ta ställning till varje objekt. På en allt hetare bostadsmarknad kan en genomförd besiktning göra objekt mer attraktiva och lättsålda. Köparen vet vad den får och vågar lägga bud omedelbart, utan känslan av att köpa grisen i säcken.

Per Bergström understryker dock vikten av att köparen lägger tid och omsorg på att sätta sig in i den besiktning som gjorts.

– Som köpare är det viktigt att man går igenom den befintliga besiktningsprotokollet noggrant och grundligt, gärna tillsammans med besiktningsteknikern, så att man verkligen förstår innebörden i alla punkter, säger Per Bergsström.

Han ser ingen risk för att en besiktning gjord på beställningen av säljaren på något sätt skulle var partisk eller mindre pålitlig. Per Bergström menar tvärtom att det här är en trend vi kommer att se allt mer av och att det är ett förfarande som gagnar såväl säljare som köpare. Det finns dock inget som hindrar att köparen beställer en egen besiktning trots att säljaren redan gjort en.


Har du koll på de nya reglerna för rut- och rotavdrag?

Vid årsskiftet förändrades reglerna för både rot- och rutavdraget. Rotavdraget sänktes markant, från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdraget är fortfarande 50 procent av arbetskostnaden men taket – den maximala skattereduktionen för ruttjänster – sänktes till 25 000 kronor per person och år, för personer som inte fyllt 65 år. Den maximala sammanlagda skattereduktionen för rut- och rottjänster ligger kvar oförändrat på 50 000 kronor per person och år. På Skatteverkets hemsida finns en beräkningsfunktion där man kan uppskatta hur stora avdrag du nu kommer att ha möjlighet att göra.


Rutavdrag för fler tjänster i höst

Sedan den 1 augusti i år ger en rad nya typer av tjänster möjlighet till rutavdrag, bland annat tjänster vid flytt mellan bostäder, fler trädgårdstjänster samt vissa IT-tjänster som utförs i bostaden. Exempelvis så kan man nu göra rutavdrag för flyttpackning, uppackning, lastning och lossning, samt arbetstid för flyttransporten. Trädgårdstjänster som ger rätt till rutavdrag har utökats med beskärning och fällning av träd och buskar, slyröjning, stubbfräsning, vedkapning, återställande av mark samt arbeten för att kompostera och ställa i ordning trädgårdsavfall inför bortforsling. IT-tjänster som nu ger rätt till rutavdrag är installation, reparation och underhåll av personlig data- och IT-utrustning, vilket bland annat inkluderar sammankopplad kringutrustning, programvara och utrustning för datakommunikation. Tjänsterna ska utföras i köparens bostad för att ge rätt till rutavdrag.

Dela artikeln

Journalist

Nina Quist

Fler artiklar