Weekly News

Nya möjligheter när nysvenskar och näringslivet möts

Ur frustrationen kring det mänskliga resursslöseriet i samhället fick Helena Lindahl idén till att skapa ett koncept som kunde sammanföra näringslivet med jobbsökande utlandsfödda personer.
– Det finns så mycket resurser som inte tas tillvara i samhället, kompetens som försakas på grund av fördomar och kanske rädsla men även bara på grund av att vi helt enkelt rör oss i invanda nätverk förklarar Helena Lindahl, initiativtagare och projektledare till det jobbrelaterade integrations initiativet Opportunity Day som för andra året går av stapeln i Göteborg den 30 oktober.

– Vi erbjuder mässa, jobbmatchning och ett forum för seminarier, paneldebatter och kunskapsutbyte kring mångfald och integration. Vi vill verka opinionsbildande genom att lyfta fram det goda och inspirerande exemplet. I vårt forum lyfter vi fram olika företagsprofilers positiva berättelser.

– Vi vill ge näringslivet en möjlighet att gå från tanke till handling och att inse fördelarna med mångfald så att integration inte skall kännas som ett måste utan som något som ger affärsnytta, nya perspektiv och nya affärsmöjligheter.
I år är det många aktörer som genom partnerskap bidrar till att arenan finns – bland annat Göteborgs Stad, Business Region Göteborg, Nordstan, Stena Fastigheter, Sveriges Byggindustrier, Stena Line, Resia, Härryda Kommun, Ekan Management, Skanska med flera.

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar