Weekly News

Nordens transport och logistik är i framkant

Om Europas transport och logistik ska bli så effektiv som möjligt krävs mer investeringar inom digitaliseringen och hållbarhet, säger NLA:s koncernchef Sören Larsen.

“Det krävs ett ännu större engagemang från nationella myndigheter och EU-kommissionen”

För att få ett bättre och säkrare flöde inom logistik och transport behöver man använda sig av digitaliseringen och användandet av on-line-informationen som redan finns i företag, fordon och förare, menar Sören Larsen som är koncernchef på Nordic Logistics Association (NLA). – Det finns redan många bra och innovativa digitala och högteknologiska lösningar inom transport och logistik, men de är för ofta bara relevanta för ett visst läge, land eller till och med en specifik transportleveranskedja. För att lösa detta måste vi bryta ner väggarna och då krävs ett ännu större engagemang från nationella myndigheter och EU-kommissionen.

NLA är en sammanslagning av medlemmar från föreningarna DTL i Danmark, Sveriges Åkeriföretag, NLF i Norge och med stöd från SKAL (Finlands Transport och Logistik). Genom att arbeta tillsammans får de ett större inflytande i EU som bidrar till ett förbättringsarbete när det kommer till ramvillkoren för transportföretag i Europa. Skapandet av NLA är också ett steg för att engagera sig i en starkare dialog och samarbete med landtransportorganisationer från andra länder i resten av EU. – Vi på NLA utmanar den orättvisa konkurrensen som vi står inför i Nordens vägtransportmarknad. Vi lägger också ett stort fokus på kvalitet, efterlevnad, trafiksäkerhet, hälsa och hållbarhet, säger Sören Larsen. 

Läs mer om Fair transport för säkerhet och miljö

Sverige och de andra nordiska länderna ligger bra till när det kommer till både logistik, transport och teknisk utveckling inom området. En nackdel är dock att den nationella marknaden i de nordiska länderna är ganska liten och spridda över ett stort geografiskt område. Därför ligger vi ofta lite efter den centrala EU-marknaden. – Då är lösningen att både ha konkurrenskraftiga produkter och att se till att de kan levereras till kärnan av EU-marknaden på ett både tids- och kostnadseffektivt sätt. Sverige ligger högt i rangordningen när det gäller dessa frågor som sträcker sig från leverans i tid till kompetens i frågor som exempelvis effektiv tullhantering, säger Sören Larsen.

Sören pekar på flera positiva utvecklingar inom transport och logistik i Europa och Norden de senaste åren. – Bland annat så växer förståelsen av fördelarna med högre viktgränser och längre fordon i de nordiska länderna. En annan utveckling är insikten att grönare transporter kan vara bättre transporter.

Vilka fler åtgärder behövs när det kommer till miljö och säkerhet inom logistik och transport i dag? – Från vårt håll så stödjer vi utvecklingen av koldioxidstandarder för tunga landfordon. Det gäller även det dagliga transportarbetet i de nordiska länderna. Häri ligger också stödet för den fortsatta utvecklingen av avancerade biobränslen. Även detta kräver åtgärder och initiativ på både EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå samt i företagen. De nordiska länderna, med i allra högsta grad Sverige, har know-how och erfarenhet inom detta område, säger Sören Larsen.

Om man frågar Sören Larsen vad det behöver satsas mer på inom transport och logistik svarar han snabbt och säkert. – Mer investeringar inom digitaliseringen och hållbarhet. Det gäller inte bara för den offentliga sektorn och stora företag, utan även av de små aktörerna.

Då måste det skapa ekonomiska incitament för att de mindre operatörerna ska kunna följa med i utvecklingen. – Dessutom måste vi inse att de stora investeringarna fortfarande är oerhört viktiga i grund och botten. Inte minst så behövs det infrastrukturinvesteringar. Siffrorna från kommissionen bekräftar detta och infrastrukturinvesteringar leder till produktivitetsvinster. Vi måste så klart också göra investeringar i människor. Det vill säga arbetsvillkor, långsiktiga anställningar, jobbträning, automatisering av vissa funktioner och så vidare.

Missa inte artikeln med Svante Werger, MSB, om säkerhet i samhället

Den slutliga frågan är vilka åtgärder som Sören Larsen själv kan bidra med i sin egen position. Han menar att han framför allt har två lika viktiga roller. – Dels att presentera, förklara, försvara svenska och nordiska intressen med andra intressenter, beslutstagare i Bryssel, så att huvudproblemen tas på allvar. Min andra roll är att få våra kollegor och våra medlemmar i de nordiska länderna att förstå att olika tankegångar inte nödvändigtvis är dåligt. Att kompromisser är kompromisser som vi kan dra nytta av. Vi ska arbeta med att se till att våra regeringar på nationell nivå förblir kreativa i kampen för de bästa lösningarna. Jag vill se till att kunskap, information och utbyte fortsätter att fungera mellan de nordiska länderna samt Bryssel.

Fakta

FAKTA
Sören Hyldstrup lämnade Danmark 1997 och flyttade till Bryssel där han bor och jobbar idag. Han har varit koncernchef på Nordic Logistics Association (NLA) sedan 2012. I sin position verkar han bland annat för att transport och logistik i Europa ska bli säkrare, mer digitalt utvecklat och miljöinriktat. NLA (Nordic Logistics Association) en sammanslagning av medlemmar från föreningarna DTL (Dansk Transport og Logistik), SÅ (Sveriges Åkeriföretag), NLF (Norges Lastebileier-Forbund) med stöd från SKAL (Finlands Transport och Logistik). De verkar för ett bättre klimat inom samtliga områden för transport och logistik.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar