Weekly News

Nardono Nimpuno, Verksamhetsledare på Hållbar Utveckling Väst

"En utmaning är att få fler att förstå att det inte är speciellt svårt att installera solceller"

Ett av era projekt är Sol i Väst. Vad ingår i det projektet?

– Sol i Väst handlar om flera saker. I grunden är det ett nätverk av offentliga aktörer, som kommuner och kommunala bolag. I nätverket ska de öka sin kunskap om solceller och om att beställa och bygga solelanläggningar. Till nätverket knyter vi en ny webbportal, där vi samlar information om allt man kan behöva veta för att fatta beslut om att beställa en solelanläggning. Där kommer att finnas metodmaterial och olika verktyg – vi funderar bland annat över en interaktiv karta över solinstrålning på olika platser i Västra Götaland. Upplever du att allmänhetens kunskaper runt solcellsutveckling har förändrats med tiden?

– Ja, i takt med teknikutveckling och lägre priser har intresset för att producera egen el ökat, hos både privatpersoner och organisationer. Det gör att fler efterfrågar bra och relevant information, vilket vi försöker möta i Sol i Väst. Vilka ser du som de största utmaningarna i arbetet med projektet?

– En utmaning är att få fler att förstå att det inte är speciellt svårt att installera solceller, det är som vilket byggprojekt som helst. Ett av syftena i projektet är just att sänka tröskeln för att börja producera egen solel.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar