Weekly News

Mose Sundlöv, ägare och mäklare, Svenska Mäklarhuset Bromma

Vad anser du är för- och nackdelarna med att offentliggöra bankernas bolåneräntor?

– Jag tycker att det är bra. Det ökar möjligheten för bankkunderna att jämföra enklare. Det ökar konkurrensen mellan bankerna och förhoppningsvis vinner konsumenterna på detta. Jag ser inga direkta nackdelar med denna ökade transparens.

 

Hur tror du denna offentlighet påverkar låntagaren?

– Låntagaren har större möjligheter att jämföra mellan olika banker redan innan låntagaren tar kontakt med bankerna. Det bör leda till ett bättre förhandlingsläge.

 

Vad tror du om skiftningen på bostadsmarknaden – kommer detta att ha en positiv eller negativ effekt på bostadsmarknaden och bostadspriserna?

– Att amorteringskravet slopades var bra på kort sikt för marknaden. För när det var på tapeten så var det en väldigt hetsig marknad och priserna rusade. Det är en fortsatt stabil marknad men hetsen har lagt sig. Jag tror att det låga ränteläget i kombination med fortsatt lågt utbud med stark efterfrågan kommer fortsätta driva priserna uppåt en aning under resten av året. Sen är jag övertygad om ett nytt försök att få igenom ett amorteringskrav kommer. Blir intressant att se hur det förslaget kommer se ut.

Dela artikeln

Journalist

Linda Kante

Fler artiklar