Weekly News

Jessica Stark, SUP46. ALMEDALEN

Möjligheter och utmaningar för startups

"Det som talar mest för svenska entreprenörer är nog ändå de som lyckats. Grundare av bolag som Skype, Spotify och Klarna skapar en typ av mentalitet och känsla av att ”om de kan så kan jag också”."

Sverige har, trots att det relativt sett är litet, många framgångsrika företag, inte minst inom traditionell tillverkningsindustri. Landet ses som en viktig testmarknad för många produkter och svenskar är generellt sett välutbildade, språkkunniga och duktiga på design och utveckling.

Men frågan är hur Sverige ska behålla sin position i takt med att tjänsteproducerande företag blir allt viktigare? Och vad talar för Sverige som entreprenörsland för framtiden?

– Det som talar mest för svenska entreprenörer är nog ändå de som lyckats. Grundare av bolag som Skype, Spotify och Klarna skapar en typ av mentalitet och känsla av att ”om de kan så kan jag också”. Sedan ska man inte heller underskatta det sociala skyddsnät vi har i Sverige. Det faktum att man inte hamnar på gatan om man misslyckas sänker självklart även det tröskeln att testa sin idé, säger Jessica Stark, VD och en av grundarna för startuphubben SUP46.

Fredrik Wester VD och grundare för spelutvecklaren Paradox Interactive lyfter fram att Sverige har en statlig sektor som funkar, relativt enkel administration och någorlunda förståelse för företagsamhet i landet.

– I takt med att fler har sålt bolag har det också kommit in mer kapital och det har till och med kommit fram några riktigt bra nordiska riskkapitalbolag de senaste åren. I vår bransch har vi haft svårt att få mentorer eftersom det är en relativt ny bransch, men över lag tycker jag att Sverige ligger bra till internationellt sett, säger han.

Christina Wahlström, vårdentreprenör och grundare och ägare till Mama Mia menar att Sverige är ett bra entreprenörsland på grund av en befolkning som gillar att arbeta och göra rätt för sig. Men hon känner att sin bransch delvis är motarbetad, främst av politiker på vänsterkanten.

– Tyvärr kvävs många entreprenörer inom vård och omsorgssektorn när politiker misstänkliggör och smutskastar seriösa företagare inom vård skola och omsorg och därmed försvinner möjligheter för Sverige att bli exportör av den hälso- och sjukvård som är känd som en av de bästa i världen.

Och hon fortsätter

– Gemensamt för alla branscher är våra tuffa skatter och arbetsgivaransvaret som i dag är mycket tungt bland annat med sjuklöneansvar och rehabilitering oavsett vad som orsakat skada eller sjukdom. Staten har lämnat över detta till företagare.

Jessica Stark håller med.

– I dagsläget beskattas personaloptioner i Sverige som inkomst av tjänst och inte kapital, som bland annat USA och Tyskland gör. Det gör att svenska startups inte har samma möjlighet att rekrytera rätt talang som startups i andra länder.

Utbildningsystemet oroar många företagsledare. Lösningen stavas kvalitet.

– Vi behöver ett helhetsgrepp kring utbildning i Sverige och det måste vara en blocköverskridande överenskommelse, säger Fredrik Wester.

Bostäder är en annan utmaning för startups. Mest tydligt är det i Stockholm.

– Många vittnar om att de vill anställa, men misslyckas just på grund av att den talang de velat rekrytera inte har någonstans att bo, säger Jessica Stark.

Det är något Fredrik Wester kan intyga.

– En av våra största utmaningar i företaget är bostadssituationen i Stockholm. Det är väldigt svårt att få tag på lägenheter i bra lägen till rimliga priser.

Fakta

Spotify, Skype, King, Mojang och Klarna är exempel på lyckade svenska startups under senare år. Endast två av dessa fortfarande är fristående, resten är sålda till amerikanska bolag.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar