Weekly News

Minska avfallet genom att tänka efter före

Alla företag och hushåll genererar avfall. De flesta sopsorterar och materialåtervinner så gott det går. Men det går att göra ännu mer, om vi lär oss att tänka efter före.

– Problemet är att vi fokuserar mer på hur vi ska ta hand om vårt avfall, och mindre på hur vi kan få avfallet i sig att minska, säger Henrik Sandström på Naturvårdsverket.

Många företag har byggt upp en struktur för hur man ska sortera avfallet på bästa sätt. Henrik Sandström menar dock att man har allt att vinna på att backa i processen och i stället titta på hur företaget konsumerar, vilka typer av produkter som köps in och om det ens är nödvändigt att äga dessa. Det handlar om att göra ett tidigt val ur ett långsiktigt perspektiv. Är produkten helt återvinningsbar eller innehåller den ämnen som i slutändan bygger vårt berg av farligt avfall? Kan företaget leasa datorutrustning i stället för att köpa, kan vi välja tekniska produkter som efter ett år kan uppgraderas i stället för kastas?

– Det handlar om att lyfta blicken och titta på vad som kommer in i företaget, och vad som kommer ut.

En medveten satsning kan också bli ett konkurrensmedel och visa på företagets vilja att bidra till en hållbar framtid. Dessutom finns det pengar att spara.

– Inget är mer kapitalförstörande än att investera i tekniska saker som snabbt minskar i värde. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bättre att leasa, menar Henrik Sandström.

Även gällande avfall finns det pengar att spara. Genom att minimera sitt avfall, minimerar man de kostnader som följer med. Dyrast är det farliga avfallet. Inom bygg, rivning och anläggning genereras näst mest avfall, endast gruvindustrin står för större mängd. Henrik Sandström menar att det finns mycket att göra inom branschen.

– Det som byggs in i hus i dag dokumenteras inte alltid även om det finns system inom branschen för att göra det. Det kan innebära problem till exempel när det i framtiden framkommer att ett kemiskt ämne i en viss byggprodukt visar sig vara farligt och en sanering är nödvändig. Att en loggbok upprättas vid nybyggnad skulle minska problemet betydligt, menar han.

Just nu utreder Boverket förutsättningarna för att kunna införa krav på en loggbok vid byggande och anläggning.

– Vi ser bara fördelar med det, miljömässigt men också ekonomiskt eftersom det ger förutsättningar för ett strukturerat arbetssätt som kan innebära att mindre fel görs i byggprocessen. Dessutom underlättar det vid inventering av material inför en rivning. Genom en loggbok vet vi vilka byggmaterial som finns i byggnaden.

2012 genererade hushåll och företag 153 miljoner ton icke-farligt avfall och 2,8 miljoner ton farligt avfall i Sverige. Generellt rekommenderar Henrik Sandström företag att göra en analys och en plan sett till hela ledet, från inköp till avfall, och att eventuellt justera sina upphandlingskriterier så att företaget handlar mer begagnat eller väljer produkter ur ett kretsloppsperspektiv.

– Långsiktigt kommer alla att behöva minska sitt avfall och de företag som ställer om tidigt kommer att hamna i täten i framtiden när lagkraven med all sannolikhet blir skarpare, menar Henrik Sandström.

Fakta


Dela artikeln

Journalist

Caroline Säfstrand

Fler artiklar