Weekly News

Expertintervju med Mikaela Valtersson på Kunskapsskolan

Möjligheter och utmaningar för den svenska arbetsmarknaden…
– Den största utmaningen och därmed den största möjligheten är förmågan att anpassa sig till den föränderliga värld vi lever och verkar i, där globalisering och digitalisering just nu påverkar utvecklingen mest. Företagen måste helt enkelt snabbare anpassa sig till rådande förhållanden, det kan vara behovet av en helt ny kompetens eller kanske nya jobb. De som anammar detta och är tidigt ute får av naturliga skäl en enorm kompetensfördel.

Hur arbetsmarknaden kan bidra till förbättrad integration…
– Vi måste ta vara på den kompetens som finns tillgänglig. Företagen måste därför bli mer aktiva och därmed ta större ansvar för att ge personer med lämplig kompetens plats i organisationen. Samtidigt måste det offentliga anpassa sig bättre och arbeta utifrån företagens behov – och då menar jag skapa möjligheter till riktiga jobb, inte bara praktikplatser och andra arbetsmarknadsåtgärder. Den enskilt viktigaste faktorn här för att lyckas är utan tvekan utbildning.

Kompetensnivå och hur marknaden matchar detta…
– Här har vi en paradoxal situation, när företag varslar samtidigt som de nyrekryterar. Med andra ord fungerar matchningen inte som den borde göra. Även här gäller det att anpassa sig till den snabba utvecklingen som vi ser. Företagen måste bli bättre på att utveckla den kompetens man har och erbjuda en chans att anpassa sig till det nya och inte bara rekrytera in ny kompetens för att tillgodose ändrade behov.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar