Weekly News

Expertens sex tips till dig som vill skaffa solceller ENERGI & MILJÖ

Marknadens mest kompletta beslutsunderlag för solcellsinvesteringar

En solcellsanläggning är en stor och långsiktig investering och det är därför viktigt att anläggningen optimeras och dimensioneras utifrån varje fastighets specifika förutsättningar. Swede Energy skiljer sig från andra aktörer genom sina 30 år av erfarenhet från att designa energianläggningar och genom att erbjuda marknadens mest kompletta beslutsunderlag.


Fakta

– Vi är inte ensamma om att leverera nyckelfärdiga solcellsanläggningar till företag och industrier, även om konkurrensen är större mot den privata marknaden där anläggningarna är betydligt mindre. Däremot skiljer vi oss från många andra genom vår kompetens i att designa energianläggningar utifrån fastighetens specifika förutsättningar. Detta innebär att vi väljer den tekniklösning som är optimal utifrån varje kunds förutsättningar och energiförbrukning, säger Christoffer Caesar, VD på Swede Energy Power Solutions.
Swede Energys spetskompetens är att bygga energianläggningar utifrån kundens krav. Utöver ett gediget analysarbete som säkerställer att solcellsanläggningen blir en lönsam investering ansvarar Swede Energy även för design, projektledning och installation, vilket resulterar i en nyckelfärdig kundunik anläggning
– Vi inleder alla våra kundrelationer med att utbilda i hur man kravställer sin leverantör innan man investerar i en solcellsanläggning, säger Christoffer Caesar.

Allt fler företag och bostadsrättsföreningar väljer att investera i solcellsanläggningar som kan stå för delar av den egna energiförbrukningen, ge en god avkastning och samtidigt bidra till ett mer hållbart energisystem.
– Numera kan i princip alla kommersiella fastigheter, industrier och BRF:er bli egna energiproducenter genom att installera en solcellsanläggning. Det är förstås positivt, men eftersom de flesta inte har en vana av att investera i solcellsanläggningar leder det ofta till att man inte vet vilka krav man bör ställa på leverantören och här ser vi att det finns viktiga fallgropar att undvika, fortsätter Christoffer Caesar.

Här är Swede Energys 6 bästa tips inför en investering i en solcellsanläggning

1.  Välj en leverantör med kunskap i att designa och optimera energianläggningar.
2.   Begär en produktionsberäkning optimerad utifrån fastighetens elförbrukning.
3.   Kontrollera att leverantören är teknikoberoende och väljer de komponenter som är optimala för fastigheten
4.   Begär en lönsamhetsbedömning över hela livscykeln med transparens kring samtliga antagande, t.ex. prisantagande för både el och gröna certifikat.
5.   Säkerställ att ni köper en entreprenad med funktionsgaranti, t.ex. i enlighet med ABT06.
6.   Välj en leverantör med lång historik som sannolikt finns kvar de kommande 30 åren om problem skulle uppstå.

Dela artikeln

Journalist

Fler artiklar