Weekly News

Peter Fredholm, VD Byggsektorns Elektroniska Affärsstandard LOGISTIK

Logistikbranschen blir effektivare av EDI

Elektronisk handel gör att många företag kan spara både tid, pengar, onödig hantering och skapa bättre konkurrensfördelar. Genom enklare processer har branschen mycket att vinna på så kallad EDI.

"Det finns EDI-meddelanden för alla delar av logistikprocessen"

EDI (Electronic Data Interchange) har många fördelar. Bland annat innebär det besparingar både för beställaren och leverantören, och det är naturligt att de som investerat i EDI söker partners som också använder EDI i verksamheten. Tekniken kopplar samman logistikföretagens system för automatiserad och säker överföring av information. Informationen kommer fram direkt, processas i ett system utan att avvakta en handläggare och triggar en ny aktivitet. Det blir snabbt och korrekt, menar Peter Fredholm som är VD på Byggsektorns Elektroniska Affärsstandard. – För att få en effektiv hantering vid lager och annan logistik behöver man kontinuerligt uppdatera alla inblandade aktörer med information för att kunna planera, agera och följa upp. Det finns EDI-meddelanden för alla delar av logistikprocessen. Från prognoser, leveransplaner, till transportbokningar, orderhantering och mycket annat.

EDI-kommunikationen är
intressant men den måste utformas enligt de processer som finns i en bransch och det är därför som branschstandarder är så viktiga, menar Peter Fredholm. – Det behövs också en komplettering av de elektroniska flödena med en koppling till det fysiska flödet för att koppla samman dem vid till exempel godsmottagning, sortering etcetera. Det sker med streckkoder, RFID och etiketter som sätts på godset och som ger den information parterna behöver för att hantera godset.

Läs även om hur arkitektur är ett verktyg för en god samhällsbyggnad

EDI-tekniken har förändrats och förbättrats de senaste åren. Inte minst så har affärssystemen byggt in tekniken allt mer, menar Peter Fredholm. – Förr var det stora kostnader för att komma igång med EDI. I dag är det mycket enklare. Överföringen har också blivit säkrare, vilket är en underskattad fördel som många kanske inte tänker på. En annan fördel är förekomsten av branschstandarder. Inom byggsektorn har vi till exempel tagit fram en standard som entreprenörer, leverantörer, handelskedjor och logistikföretag ligger bakom. De är alla anpassade för de processer som finns inom bygg. Flera andra branscher har följt med och gjort på samma sätt.

När det kommer till nyheter och framtida utsikter inom systemlösningar och digitalisering för lager och logistik pekar Peter Fredholm framför allt på två saker som gynnar effektiviteten. – Att dela på information och att hålla allt digitalt är en av de stora trenderna som även företagsledningarna inser fördelarna av. Folk är så vana från privatlivet att köpa, boka och jobba digitalt att de inte vill arbeta med gamla metoder när de kommer till jobbet. Sedan ska det förstås bli intressant att se vilken påverkan den så kallade delningsekonomin kommer att få på logistiken.

Missa inte Absolut Vodkas framgångssaga och hur de lyckats ur ett leanperspektiv

Fakta

FAKTA
Electronic Data Interchange (EDI) är ett utbyte mellan dator-till-dator av affärsdokument i ett standardiserat elektroniskt format mellan affärspartners. 

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar