Weekly News

Lång väg till jämnställd föräldraledighet

Sverige är relativt unikt när det kommer till offentligt finansierad ersättning till föräldrar som är hemma med sina barn. Den svenska modellen ger i dag föräldrarna 480 dagar att disponera.

– Grundtanken från starten 1974 med den svenska modellen för föräldraförsäkring är att kunna kombinera förvärvsarbetet med föräldraskap, säger Niklas Löfgren, Försäkringskassans familjeekonomiska talesman.

Ett villkor för att kunna möjliggöra reformen var tillgång på förskolor och efter 1974 accelererade därför utbyggnaden av dessa. Innan skattereformen 1971 hade familjen dessutom beskattats mer som en helhet med en försörjare som modell. 1960 fanns det till exempel cirka en miljon hemmafruar.

– I dag är hemmafrun som begrepp i princip avskaffad och arbetskraftsdeltagandet bland kvinnor (20–64 år) är cirka 83 procent.

Reformen med den individuella föräldraförsäkringen var väldsunik när den kom och gav föräldrarna 180 betalda dagar från Försäkringskassan. Den har moderniserats flera gånger längs vägen.

– Till exempel infördes 1995 en bestämmelse som gjorde att 30 dagar inte kunde ”ges bort” till den andra föräldern. 2002 och 2016 utökades det till 60 respektive 90 dagar.

Anledningen till den första reformen var att 99,5 procent av dagarna togs ut av kvinnor 1975 och 20 år senare var fördelningen bara 90/10. I folkmun kom de första 30 dagarna att kallas ”pappamånad”. Och den gav effekt.

– Bland fyraåringarna födda år 1994 hade cirka 50 procent av papporna inte tagit ut dagar. För fyraåringarna födda 1995 hade siffran sjunkit till cirka 25 procent. På samma sätt har vi sett ett hopp i statistiken efter förändringen 2002 och 2017–2018 kommer vi börja se effekterna av den senaste.

Den svenska modellen är fortfarande relativt unik.

– Island, Norge och Danmark har system som till viss del liknar vårt. Sverige ses som ett föregångsland och till exempel i Baltikum byggs föräldraförsäkringen ut. Mannen ses dock som den naturlige familjeförsörjaren i stora delar av världen.

Så här drygt 40 år efter reformen är fördelningen cirka 75/25 på antalet uttagna dagar i Sverige. Hur ser det då ut hos våra grannländer?

Enligt färsk statistik som levererats från Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, i Norge ligger motsvarande siffra för män på drygt 20 procent för åren 2013–2015.

I skriften ”Kvinder & Maend 100 år”, som Danmarks Statistik själva hänvisar till, konstateras att det varit en tydlig trend åren 2003–2013 att allt fler män tar ut föräldraledighet. Största ökningen står högutbildade män för där de år 2013 tog ut genomsnitt 48 av de 365 dagarna. I parrelationer där modern tjänar mest eller båda tjänar lika mycket tog männen – oavsett utbildning – ut i genomsnitt 34 dagar 2013.

Liknande tendenser som i det danska samhället återfinns även i Sverige.

– Vi ser att föräldrapar där båda är högutbildade i större utsträckning delar jämnare på dagarna. Men vi ser samtidigt att ekonomiska incitament inte är allt för jämlikt uttag. Till exempel i fallet om båda tjänar mycket och kvinnan till och med lite mer. Det handlar troligen mycket om normer i samhället som tar lång tid att förändra. Min känsla är att allt fler män börjar ser värdet med att kunna bygga relationer med sina små barn, avslutar Niklas Löfgren.

Fakta

Andelen föräldrar som delar helt lika på föräldraförsäkringen har ökat från 8 till 14 procent för dem som fick barn 2005 respektive 2013. Högutbildade har den jämnaste fördelningen.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar