Weekly News

Landskrona satsar offensivt för framtiden

Landskrona är en stad i förvandling. På bara några år har den gamla, slitna varvs- och industristaden blivit en av de mest attraktiva. För företag som vill etablera sig i och för människor som vill bo tryggt och bra alldeles intill stranden av Öresund.

"Det gör att staden på kort tid etablerat sig som ett framgångsrikt logistikcentrum."

Med ett tidigare stukat självförtroende och rykte om sig att vara en stad med många problem har Landskrona förvandlats till en stad som sjuder av optimism och framtidstro.

– Vi har gjort en resa som få trodde var möjlig, säger Torkild Strandberg (L), som är kommunalråd med uppgift att driva utvecklingen i staden framåt. De senaste årens positiva förvandling har gjort Landskrona till en attraktiv stad för företag som vill etablera sig här, men också för människor som vill hitta ett bra boende med livskvalitet.


Torskild Strandberg

Vid sin sida i förändringsarbetet har han Christian Alexandersson, stadsdirektör, som med tillförsikt kunnat konstater att antalet invånare ökat under en lång räcka av år.

– Särskilt glädjande är det att familjer från andra städer nu väljer Landskrona, säger han. 

Det finns mycket som talar till Landskronas fördel. Det geografiska läget, mitt emellan Malmö och Helsingborg, och med E6 alldeles inpå knuten, är en sak.

Det gör att staden på kort tid etablerat sig som ett framgångsrikt logistikcentrum.

– För några år sedan byggde det stora danska logistikföretaget DSV en helt ny anläggning här, och nu är flera företag inom samma bransch på väg att följa efter, berättar Christian Alexandersson. Vi har gott om mark som vi kan erbjuda.

– Vi för också samtal med företag i andra branscher som vill etablera sig och då är givetvis närheten till smidiga transporter ett tungt vägande skäl. Samtidigt är vi måna om att de tillverkningsindustrier som redan finns här, ska kunna växa och utvecklas.

Nyligen valde också Lunds universitets Internetinstitut att samla sin kompetens i Landskrona.

– Vi arbetar målmedvetet för att få fler tjänsteföretag att etablera sig här och nu tycker jag att vi börjar se positiva resultat av det arbetet, understryker Torkild Strandberg. 

Landskrona har under den senaste 10-årsperioden konsekvent satsat på att utveckla stadens historiska stadskärna, som har många välbevarade spår från den danska tiden.

Dels med en levande cityhandel. Dels med bostäder.

– Vi har valt bort externa köpcentra till förmån för en stadskärna med ett brett utbud av både små och stora butiker. Vi är övertygade om att det i det långa loppet kommer att vara det som efterfrågas av allt fler och att det också ska dra många besökare från kringliggande orter att handla i en riktig stad i stället för i ett köpcentrum, säger Christian Alexandersson.


Christian Alexandersson

När de gäller bostäder har kommunen också satsat målmedvetet.

– Det byggs ett stort antal bostadsrätter med fantastiska lägen i centrum, och också bostäder med utsikt över Öresund. Det har gjort Landskrona intressant för familjer med höga krav, säger Torkild Strandberg.

Ett annat område där Landskrona satsat mycket är på skolan.

– Från att ha legat riktigt illa till när det gäller betyg ligger våra elever i dag en bit över riksgenomsnittet. Det är en positiv utveckling som vi ska fortsätta att bygga vidare på. Vårt mål är att ha Sveriges bästa skolor.

För framtiden har Landskrona fokus på en fast tunnelförbindelse till Köpenhamn för att ytterligare stärka stadens attraktionskraft. Frågan är bara när den kommer, för att den kommer är båda överens om.

– Öresundsbron har redan kapacitetsproblem, inte minst när det gäller tågtrafiken. Med en tågtunnel från Landskrona skulle människor i Helsingborg, Lund, Eslöv och de andra kommunerna runtomkring bara få en halvtimmes pendling till Hovedbanegården mitt i Köpenhamn.

– Det skulle ha stor positiv inverkan på hela integrationen i Öresundsregionen, men också betyda mycket för transporter och logistik för resten av Sverige och även Norge, sammanfattar Torkild Strandberg och Christian Alexandersson.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar