Weekly News

Landskrona kan få ny Öresundsförbindelse

Fler förbindelser över Öresund kommer att behövas år 2030. En tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn är ett förslag som drivs av Europaspåret.
– Vi räknar med att godstrafiken ökar med 80 procent och att pendlingen ökar med 50 procent över Öresundsbron, när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar år 2028, säger Lennart Serder, projektledare för Europaspåret.

Förslaget från Europaspåret är att bygga en tunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, där djupet i havet inte kräver en lika djup tunnel som mellan städerna Helsingborg och Helsingör.
– Under lång tid har det pratats om en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Restiden från Helsingborg till Köpenhamn skulle då bli 50 minuter. Om förbindelsen i stället byggs mellan Landskrona och Köpenhamn blir restiden 25 minuter, säger Lennart Serder.

Restiden mellan Göteborg och Köpenhamn skulle i förslaget kunna förkortas med 45 minuter jämfört med i dag. Det återstår att förankra Europaspårets idé hos intressenter i Sverige och Danmark, men utredningsarbetet står klart.
– Vi får många positiva reaktioner och vårt förslag skulle göra att godstrafiken avlastas även genom Lund och Lomma, avslutar Lennart Serder. 

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar