Weekly News

Kvalitetssäkring i vården med enkel webblösning

Vill du ha en flexibel plattform för ledningssystemet, som dessutom ser till att du får en komplett lösning för systematiskt kvalitetsarbete och informationssäkerhet?

Då är plattformen Add en lösning för din verksamhet. På så vis kan verksamheten tryggt leva upp till de höga kraven som ställs. 

En yrkesgrupp som har stor nytta av Add Vård och Omsorg, som lösningen heter, är hemtjänstpersonal, men lämpar sig även till assistansbolag, vårdcentraler och sjukhus. 

Statistik och rapporter kan tas fram utifrån data för att ge underlag till ett långsiktigt förbättringsarbete. Du kan med lätthet rapportera in, följa upp och gå igenom enklare checklistor, direkt på plats med din mobil, vilket verkligen höjer effektiviteten, markant!

Fakta

All Information förvaras tryggt genom dagliga backuper.

www.addsystems.com

Dela artikeln

Journalist

Redaktion

Fler artiklar