Weekly News

Pågående produktion REGIONER

Kompetensförsörjning i tillväxttider

Tillväxt och ökad orderingång är glädjande nyheter. Utmaningen är att få kompetensförsörjningen att hänga med när produktionstakten ökar och ny teknik och kunskap krävs för att utveckla verksamheten. Toyota berättar hur de löst frågan.

"Vi vill att Toyota ska vara en arbetsgivare som intresserar medarbetare som vill arbeta med ständig utveckling."

På Toyota Material Handling & Manufacturing Sweden, produktionsenheten i Mjölby har man det senaste året haft otrolig uppgång på ordrar. Bakgrunden till det är en orderuppgång på global nivå, men framför allt i Europa. Det händer mycket i hela materialhanteringsbranschen. Margaretha Langueville är HR-director på Toyota i Mjölby och har till uppgift att tillgodose organisationens behov av kompetens. Utmaningarna med kompetensförsörjning menar hon består i att det just nu är arbetstagarens arbetsmarknad.

– Vi behöver hitta kompetens där man kombinerar gammalt med nytt. Svetsare har det alltid varit brist på och vi har även sett ökat behov av monteringspersonal och ingenjörer med mjukvarukompetens och automationskunskap. Toyota i Mjölby samarbetar med gymnasieskolor och vuxenutbildning och erbjuder praktikplatser för svetsare för att på så vis kunna få dem intresserade av att ta anställning på företaget. För att klara av bemanning av montörer och svetsare tar vi stor hjälp av bemanningsföretagen. De är en del i att hitta rätt kompetens och medarbetare samt se till att vi får medarbetare på plats så fort som möjligt. På arbetarsidan har vi en modell där vi hyr in kompetens, för att sedan i nästa steg kunna anställa dessa personer, berättar Margaretha.

Just nu är Toyota i en expansiv fas där man tittar på nya processer och utvecklar produkter inom materialhantering. Nya beteendemönster hos konsumenter, e-handel och returneringsvanor ställer helt nya krav på lagerhantering. Truckföraren är till exempel en stor kostnad i lagerhanteringen, så där tittar man på automatisering av truckhanteringen.

– Vi jobbar tätt ihop med universitet, högskolor och tar tacksamt emot examensarbetare, nyutexaminerade och erfarna ingenjörer som hjälper oss att utveckla processer kring materialhantering. Främst är det ingenjörer med kunskap inom automation, mjukvara och materialhanteringskunskap som behövs. Linköping och andra tekniska högskolor är där till stor nytta vad gäller kompetensförsörjning, säger Margaretha. Till hösten kommer Toyota också att starta ett traineeprogram och hoppas kunna attrahera externt sökande till programmet.

– Vi har redan nu rekryterat yrkestraineer med högskolekompetens i ett samarbete med ett lokalt bemanningsföretag i Östergötland.

Margaretha menar att Toyota länge haft stämpeln att enbart ha varit en trucktillverkande fabrik, men att utvecklingen går framåt och i dag arbetar Toyota i stor utsträckning även med utveckling av både truck och materialhantering i stort.

– Jag ser många likheter med utvecklingen inom fordonsindustrin och goda möjligheter till fortsatt expansion. Vi vill att Toyota ska vara en arbetsgivare som intresserar medarbetare som vill arbeta med ständig utveckling. Toyota har en ambition att ligga långt framme gällande materialhantering. Det handlar om att finna medarbetare med ett intresse för teknik. Det går visserligen inte att förutse framtida teknikbehov, men personer med rätt egenskaper och en vilja att fortsätta resan med Toyota, kan hela tiden utvecklas, säger Margaretha och tillägger att de alltid söker medarbetare som vill påverka och driva utvecklingen framåt.

– Den resan är alla i bolaget med på oavsett om man arbetar i produktionen eller inom utveckling.

Fakta

 

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar