Weekly News

Lars-Herman Larsson, Ulrika Westerberg och Göran Dahlström SAMHÄLLSUTVECKLING

Katrineholm – lev mitt i händelsernas centrum

Katrineholms kommun är en del av storstadsregionens pulserande tillväxt, med den mindre kommunens fördelar. Vad gäller såväl näringsliv som samhällsbyggnad och digitalisering ligger kommunen i topp.

"Närheten till Stockholm och möjligheten till pendling lockar."

Katrineholms kommun har länge jobbat mycket medvetet med sitt näringslivs- och företagsklimat för att stötta befintliga företag samt ta vara på möjligheter med företag som vill nyetablera. 

– Läget är utmärkt, Katrineholm är en del av Stockholmsregionen och det finns en fungerande samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Sweden för företag som tänker etablera sig. Detta arbetssätt har visat sig vara framgångsrikt. Exempelvis har det världsledande företaget Amazon Web Services valt att etablera sig i Katrineholm, säger Lars-Herman Larsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef i Katrineholms kommun.

Företagsetablering på orter som Katrineholm är ett uttryck för att huvudstadsregionen är stor, att man är en del av tillväxtmotorn. Genom aktivt näringslivsarbete försöker man utnyttja det stora kontaktnät som sträcker sig utanför kommunens gränser. 

– Nyföretagandet är viktigt och det stödjer kommunen på olika sätt, både genom skolan och ung företagsamhet och ett aktivt nyföretagarcentrum, vilket visat sig viktigt för antal nya företag. Senaste rapporten visade på god tillväxt för aktiebolag och andra bolagsformer, säger Lars-Herman.

I takt med att näringslivet blomstrar växer också bostadssektorn. De närmaste åren kommer det att byggas 1 300 bostäder: hyresrätter, bostadsrätter och villor. Intresset för att bo i kommunen ökar och det tycker Göran Dahlström (S), kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm är naturligt: 

– Närheten till Stockholm och möjligheten till pendling lockar. Vi har en timme till Stockholm med tåg. Både människor som vill flytta in och bo och verka i Katrineholm och de som jobbar i Stockholm vill hit.

Till 2020 byggs det också två nya grundskolor, 25 förskoleavdelningar, ett nytt äldreboende, ett parkeringshus vid tågstationen och en ny brandstation, då den gamla fått ge plats åt bostäder. Målet man satt upp i kommunfullmäktige är att man ska vara 40 000 invånare till 2030.

– Vi har en konstant utveckling av invånarantalet, men det hade gått fortare om vi haft bostäder på plats. Näringslivet är inne i en expansiv fas just nu och många bolag behöver nyanställa, då krävs en utbyggnad av såväl bostäder som samhällsservice, menar Göran.Samhällsservicen ska vara tillgänglig för alla, och här kommer digitaliseringen in i bilden. Tillgången på bredband och fritt WiFi, att få flera att bli digitalt delaktiga, samt digitalisering av verksamheter är tre fokusområden.

Sedan några år tillbaka finns ett väl utbyggt WiFi-nät runtom i staden. IT- och kommunikationschef Ulrika Westerberg berättar att detta, förutom att göra tjänster tillgängliga för anställda som jobbar utomhus och för medborgare, också är ett sätt för kommunen att få ut information till medborgare och besökare. Då inloggningssajten är kommunens nyhetssida. Vad gäller fiberutbyggnaden i kommunen är målet att 95 procent av de som bor i kommunen ska få tillgång till fiber. 

– Kommunen har kämpat för att få bidrag till utbyggnad, men pengarna räckte inte. Vi gjorde då en upphandling där vinnaren bygger ut fibernätet och kommunen skjuter till pengar så den som bor på landsbygden inte behöver betala mer än de som bor i tätorten. Detta är ett unikt sätt att nå framför allt landsbygden, säger Ulrika.

Dock finns det en stor andel människor som inte använder digitala kanaler. Målet i kommunplanen är att så många som möjligt ska bli delaktiga. En kommunövergripande arbetsgrupp satsar på anställda som i sin vardag kan hjälpa och stötta i hur man använder e-tjänster i skola, vård och omsorg. Man bjuder in till digitala veckor två gånger om året för att få både unga och gamla att vilja engagera sig och lär även ut källkritik.

Katrineholms kommun ska erbjuda digitala tjänster där det är möjligt. Alla elever har en iPad och inom omsorgen utvecklas olika typer av välfärdsteknik. Service- och teknikförvaltningen som har hand om skolmåltiderna har kopplat ihop närvaroschemat med e-tjänsten för specialkost för att minska matsvinnet. Kockarna kan titta i systemet på morgonen vilka barn som kommer och på så sätt vet de vad de ska laga för mat och slipper slänga specialkost. 

– Med detta egenbyggda system räknar vi med att nästintill helt kunna utplåna matsvinnet på 13 ton specialkost varje år, avslutar Ulrika. 

Fakta

FAKTA
Katrineholm är en av nio kommuner i Sörmland och finns där västra och södra stambanorna möts, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Antal invånare: cirka 33 700.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar