Weekly News

Kastrup – en livsviktig förutsättning för tillväxten i hela Öresundsregionen

Tillgänglighet är nyckelordet när en region ska säkra konkurrenskraften i den allt mer globaliserade världen. Därför är Kastrups flygplats livsviktig för tillväxten i hela Öresundsregionen.

"Expansionen av Kastrup kommer att gynna hela Öresundsregionen, såväl Malmö som Köpenhamn."

Kastrup, eller Copenhagen Airport som är det officiella namnet, är en av Europas största flygplatser och den ledande i Norden. Varje år passerar över 29 miljoner passagerare flygplatsen, som också är porten för många resenärer till hela Skandinavien. Jämförelsevis hade Arlanda knappt 25 miljoner passagerare, varav en betydande del var inrikesresenärer. Arlanda är därmed den tredje största flygplatsen i Norden efter Oslo Gardemoen som innehar silverplatsen. 

Kastrup är störst även när det gäller internationell trafik, direkta interkontinentala linjer samt antal destinationer. En viktig förutsättning för tillgängligheten till och sammanhållningen i Öresundsregionen är en väl utbyggd och fungerande infrastruktur.
– En flygplats totala internationella flygtrafik, antal rutter och frekvens, är en mätare på en stads tillgänglighet och attraktionskraft oavsett om trafiken har själva staden som destination eller transittrafik, säger Daniel Svärd som är analytiker på Region Skåne.
– Vare sig det handlar om att locka internationella investeringar, turister eller högutbildad arbetskraft är det alltså av avgörande betydelse för Öresundsregionens attraktionskraft och utveckling att det finns ett väl utbyggt linjenät av internationella flygförbindelser till och från Köpenhamn.

Kastrup i kombination med Öresundsbron, som i sin tur har över 70 000 dagliga resenärer, har skapat gynnsamma förutsättningar för näringslivet med världen som marknad att växa.

Läs mer: Är biobränsle framtiden? I flygbranschen är el något mer av en experimentyta. 

Plötsligt har företagen tillgång till en stor och välutbildad arbetskraft plus en miljö som många upplever som attraktiv, både för boende och arbete men också med fina fritidmiljöer i form av kultur, natur och mycket annat.
– Ja, företagen har inte varit sena att haka på. Intresset för att etablera sig i regionen är stort och allt fler företag förlägger sina huvudkontor eller Nordenkontor på den ena eller den andra sidan av Öresund. Här i Malmö kan vi glädja oss åt flera etableringar under senare år. Och fler är på gång, säger Pehr Andersson som är näringslivschef i Malmö stad.
– Sammanlagt har ett 50-tal företag flyttat sina huvudkontor till Malmö sedan Öresundsbrons tillkomst, vilket i sin tur har skapat flera tusen nya kvalificerade jobb. Det genererar naturligtvis positiva ringar på vattnet när efterfrågan på olika servicefunktioner också skapar nya arbetstillfällen.

Liknande positiva signaler kommer från Köpenhamn. Ett av de företag som flyttat sina globala huvudkontorsfunktioner till Malmö är IKEA, ett annat är IBM som lokaliserat sitt nordiska utvecklingscenter hit.
– IKEA:s flytt har betytt mycket av många olika anledningar. Det skapar arbetstillfällen men har också betydelse för att det skapar mycket rörelse, att många kommer till Malmö utifrån, fortsätter Pehr Andersson.

Utan Kastrup och den väl utbyggda infrastrukturen i regionen hade placeringen av Max IV-laboratoriet ESS inte varit möjlig. Tillgången till bra kommunikationer var en av huvudanledningarna till att Sverige och Lund tog hem spelet om de båda forskningsanläggningarna, som kommer att locka forskare från hela världen att arbeta kortare eller längre perioder i Lund.

För att befästa Kastrups roll som ledande flygplats i Skandinavien planerar flygplatsledningen att under kommande år satsa 20 miljarder danska kronor på att bygga ut flygplatsen. Det gör att Kastrup får en kapacitet att ta emot 40 miljoner passagerare i början av 2030-talet. Bland annat ska det göras plats för ett 20-tal nya långdistansrutter och antalet gater ska ökas från dagens 78 till 125.
– Expansionen av Kastrup kommer att gynna hela Öresundsregionen, såväl Malmö som Köpenhamn, fastslår Pehr Andersson. 

Man ska inte heller glömma bort att Kastrup spelar en viktig roll för hela Sydsverige och näringslivet där.
– Sammantaget kan man konstatera att Kastrup är hjärtat i blodomloppet för näringslivet.

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar