Weekly News

Elisabeth Thand Ringqvist är expert på finansiering SAMHÄLLSUTVECKLING

Experttipsen: Kapitalanskaffning i olika tappning

Att starta företag innebär utmaningar. Att växa företaget är nästa steg och då gäller det att hitta rätt form av finansiering. SVCA reder ut begreppen och förklarar skillnaderna mellan olika kapitalanskaffningsformer.

När man vill växa sitt bolag gäller det att fundera på vad man vill ha in för typ av kapital och hur man vill att upplägget ska se ut. Elisabeth Thand Ringqvist är Ordförande i SVCA och venturekapitalist för fintechbolag och affärsängelfonder – hon ger sina tips på vad man ska tänka på som företagare när man väljer investerare:
– Det viktigaste att tänka på när man vill växa som företag är vilken tillväxtresa man vill ha. Vill man växa snabbt eller långsamt, behålla full kontroll eller är villig att släppa lite. Det finns egentligen bara lån och eget kapital och när man väljer att ta in kapital utifrån så får investerarna i utbyte inflytande i bolaget.

Tjänar bolaget pengar kan man ofta låna pengar. Är man däremot ett tillväxtbolag som inte kommer att tjäna pengar förrän om tre till fem år är det svårare. Därför vänder sig ofta bolag med stora investeringar i inledningsskedet, exempelvis forskningsbolag och utvecklingsbolag, till affärsänglar och venturekapitalister. Elisabeth rekommenderar att man som bolagsägare träffar olika investerare för att se hur man funkar ihop, då man kanske ska arbeta tillsammans under många år framöver. Som entreprenör bör man när man träffar investerare vara så kortfattad och realistisk som möjligt i sitt budskap, samt förmedla en klar bild av hur man tänkt tjäna pengar:
– Många entreprenörer har en bra företagsidé men vet inte hur de ska tjäna pengar. Det är vanligt att man underskattar kostnaden för att få kunder. Numera tror många att det i den digitala världen räcker med att kontraktera ett par influencers för att nå en bred kundkrets. Så lätt är det dock sällan.

Elisabet poängterar att det är viktigt att ha koll på konkurrenter i Sverige. Hon tipsar också om att man på mötet med investerarna bör vara tydlig med vad man vill uppnå. På så vis kan man matcha sig med rätt investerare.
– Man måste ha klart för sig vilka principer som är viktiga för en när man får in en ny ägare, så att man är ense om grundbultarna i värderingarna. På samma sätt är det viktigt att som investerare fråga efter värderingarna hos entreprenören. Genom att sätta upp ett dokument som statuerar värderingar och principer har man något att falla tillbaka på om det skulle uppstå konflikter längre fram menar Elisabeth.

Beroende på vilken kapitalanskaffningsform man som entreprenör till slut bestämmer sig för ser upplägg och återbetalning olika ut. Affärsänglar investerar exempelvis alltid sina egna pengar, medan Venturekapital och tillväxtkapital ofta består av större fonder där egna pengar blandas med pensionsfonder och försäkringsbolag.
Det finns även familjeföretag som väljer att investera i onoterade bolag och dessa kan enligt Elisabeth ha lite längre sikt än änglar och venturecapital.

Det senaste inom riskkapitalistvärlden är att allt fler väljer att gå ihop i affärsängelgrupper för att investera. Flera crowdfundingplattformar har sett dagens ljus på senare tid och tillsammans har de finansierat tusentals bolag. Denna form av gräsrotsfinansiering är särskilt lämpad för konsumentprodukter som gemene man förstår nyttan med och innebär kapital in och aktier ut, till skillnad från affärsängelnätverk, som även bidrar med kunskap, erfarenhet och kontakter. Utöver dessa finansieringsformer har staten också olika typer av fonder som till exempel Almi, som investerat i 700 bolag och vars equityfond och innovationsfond har uppskjuten amortering. Industrifonden och Norrlandsfonden erbjuder lånekapital där man har högre ränta, men lånar amorteringsfritt de första åren. 

Trenden går mot att man som entreprenör inte längre går till en finansiär, utan tar lite olika finansiering och bygger sin egen finansieringslösning för att sprida riskerna.
– Vi hör om entreprenörer som haft tråkiga tillväxtresor och jag tror att de haft för bråttom och inte tänkt efter vilken typ av ägare de vill ha in. Det är viktigt att tänka på hur mycket inflytande och vilken typ av inflytande investerarna får i bolaget innan man bestämmer sig.

Som entreprenör måste man fundera på vilken kapitalpartner man vill ha och faktum är att detsamma gäller för investerarnas del. Jag tycker att det är bra att träffa bolag över tid för att se ifall bolaget når sina plan och sina mål. Ju mer mogna bolagen är desto lättare är det att värdera dem, menar Elisabeth.

Fakta

SVCA är intresseföreningen för aktörer inom Private Equity (Buyout & Venture Capital) och affärsängelnätverk. Sedan starten 1985 har man arbetat för goda förutsättningar för aktörerna att verka i Sverige och spridit fakta och kunskap om Private Equitys roll i svensk ekonomi.

Dela artikeln

Journalist

Anna Bjärenäs

Fler artiklar