Weekly News

Innovativ teknik på den globala arenan lockar

Innovativa tekniska lösningar för den globala marknaden med ett tydligt hållbarhetstänk kan för många låta som den perfekta utmaningen. Chris Price från Charlotte i USA tvekade aldrig när han skulle söka lämpligt traineeprogram – svenskbaserade Husqvarnakoncernen hade precis det han eftersträvade. När nu halva traineetiden har gått är Chris mer än nöjd med sitt val som bland annat gett honom chansen att bo i exotiska Sverige.

Här kommer man väldigt tidigt in och får arbeta med forskning och utveckling.

Teknikintresset har alltid funnits där, likaså intresset att få se världen och främst då Europa. Därför var Chris Price, uppvuxen i South Carolina i USA, ytterst noggrann i valet av traineeprogram efter sina universitetsstudier. Att valet till slut föll på det klassiska svenska varumärket Husqvarna känns därför ganska naturligt.
– Husqvarna är ett känt varumärke här, framför allt i Charlotte där jag nu bor, förklarar Chris. De erbjuder mycket av det jag söker och har ett tydligt mål med sitt program. Det kändes väldigt rätt att söka sig hit.

Husqvarna Groups traineeprogram sträcker sig över två år och är uppdelat i fyra tydligt definierade delar för att ge deltagarna bästa möjliga förutsättningar att få en tydlig bild av hela organisationen. För Chris del har det inneburit en period i Stockholm och en i självaste Huskvarna.
– Det gav mig en möjlighet att verkligen bekanta mig med hela koncernen och direkt komma in i företagskulturen, vilken kanske är det viktigaste av allt. Man måste kunna överblicka helheten och förstå kulturen som ligger till grund för hela företagets sätt att arbeta, hävdar Chris.

För Chris, vars teknikintresse är tydligt riktat mot utvecklingen och användandet av robotteknik, har programmet hittills inneburit en chans att jobba med det han gillar allra bäst och det i skarpt läge:
– Jag har fått ta del i arbetet med utvecklingen av robotgräsklippare, något som varit oerhört stimulerande och en av anledningarna till att jag valde det här programmet. Här kommer man väldigt tidigt in och får arbeta med forskning och utveckling, i det här fallet handlar det dessutom om verklig spjutspetsteknik, vilket inte gör saken sämre.

Redan under rekryteringsprocessen påbörjas planeringsarbetet för Husqvarnakoncernens traineer, där det individuella upplägget utformas efter deltagarnas intresse och ambitioner.
– Det känns verkligen att de satsar på varje individ. Upplägget under de två åren är i mångt och mycket skräddarsytt efter mig och mina mål. Redan i början får vi en tydlig bild av vilken väg vi traineer ska ta och även var vi hamnar efter avslutat program, säger Chris, som själv hoppas på en lång och framgångsrik karriär inom koncernen och det får gärna bli fler placeringar i Europa.

Om man, som i Chris fall, ser en framtid på en ledande befattning i ett globalt företag, erbjuds med andra ord alla möjligheter här. Förutom att få en tydlig helhetsbild av företagets olika delar bygger deltagarna också upp ett såväl internt som externt nätverk – något som i dagens affärsliv är en krass nödvändighet.
– Mitt professionella nätverk växer för varje dag, vilket för mig är oerhört positivt. Men vad som är ännu viktigare är den möjligheten jag har fått att verkligen tränga djupt in i företagskulturen och samtidigt lära mig hur man anpassar sig efter detta. Det gäller att vara öppen och framför allt flexibel, för att få ut mest av sin tid i programmet och med all säkerhet även senare under den fortsatta karriären.

Husqvarna Group har en tydlig hållbarhetsfokusering, vilket också avspeglar sig i traineeprogrammet, något som Chris utan omsvep villigt erkänner var en avgörande faktor för hans val av traineeplats:
– Allt det arbete vi gör, all forskning och utveckling, alla möten genomsyras av ett tydligt och markant hållbarhetstänk. Man känner tidigt att det är vad jag kallar ”green company” där alla jobbar mot samma mål och därmed lyckas göra avtryck, avrundar Chris som efter tiden i Charlotte är på väg till tyska Ulm för nästa etapp av sin spännande utvecklingsresa.

Fakta

Vartannat år tar Husqvarna Group in cirka tolv traineer från hela världen som får möjligheten att delta i ett tvåårigt utvecklingsprogram. Deltagarna erbjuds en möjlighet att ta del av Husqvarna Group’s Global Trainee Program, som består av fyra 6-månaders placeringar, varav en internationell, och även ett antal utbildningsmoduler.

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar