Weekly News

Innovativ teknik gör skogen guld värd

Biomaterial torkas i dag termiskt med höga energikostnader som följd. Drinor har utvecklat ny metod för avvattning av biomassa som är både mer effektiv och kostnadsbesparande.
– Initialt handlar det om mekanisk avvattning. Med vår teknik, där materialet pressas i ett patenterat valsnyp, kan vi pressa ner fukthalten till 30 procent, säger Stefan Sobota, Drinors grundare. 

Marknaderna är många och tekniken är väl lämpad för pelletsproduktion, värmeverk, sågverk, massabruk och etanolframställning. Förutom lägre torkkostnader leder den nya tekniken till en ökad kapacitet i befintliga anläggningar.
– Vi förändrar biomassan snabbt och kostnadseffektivt vilket ger nya förutsättningar vid transport av bränslen och framställning värdefulla kemikalier, säger Stefan Sobota. 

Intresset för den nya tekniken är stort. Ett företag som följt Drinors arbete är Cortus, som har en ny innovativ teknik för utvinning av biogas ur biomassa.
– Med relativt liten energiåtgång blir nu även lågvärdiga bränslen ekonomiskt intressanta. Det här är ett fint tillägg till vår nuvarande teknik, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus.

Dela artikeln

Journalist

Anders Edström Frejman

Fler artiklar