Weekly News

Vikan LIVSMEDEL

Hygienisk design höjer livsmedelssäkerheten

Vikan grundades redan 1898 och vet allt om hur rengöringsredskap ska produceras för att leva upp till allt högre ställda krav på hygien.


Tidigare tillverkade företaget Vikan mestadels rengöringsprodukter i trä men de senaste 20-25 åren har de gått över till höghygieniska rengöringsredskap i plast. Redskapen är manuella och professionella och tillverkas med hygieniska och designmässiga fördelar för att användas i livsmedels- och restaurangbranschen, där hygienen har en avgörande betydelse. 

Företaget har nyligen börjat använda en nyutvecklad metod för att producera borstar som lever upp till kundens högt ställda hygienkrav. Den prisbelönta innovationen, som kallas Ultra Safety Technology eller UST, bygger på att man gjuter in borsten i plaststommen så att det inte skall förekomma några hålrum där bakterier kan frodas. 

I undersökningar har man sett att 47% av alla redskap bär på listeriabakterien, vilket beror på att de inte varit designade för att enkelt kunna rengöras. Därför fokuserar Vikan en stor del av sin produktutveckling på hur de kan förbättra rengöringsredskapens design för att de skall bli än mer hygieniska. En sådan hygienisk design är färgkodning, som är en viktig detalj som bidrar till att undvika korskontamination mellan olika sorters livsmedel eller avdelningar. Att dela in hygienzoner med hjälp av ett visuellt verktyg som färgkodning är ett effektivt sätt att minska risken för kontamination. Utöver färgkodning, som även minskar risken för smittspridning, arbetar företaget bland annat med att använda rundade hörn och undvika räta vinklar, eller att undvika invändiga försänkningar eller andra hålrum och skrymslen, som är svåra att rengöra. En golvskrapa, som traditionellt alltid har haft två blad, är svår att rengöra och en grogrund för bakterier, och därför har Vikan utvecklat en enkelbladig golvskrapa som är lika effektiv men lättare att hålla ren. 

Bakom den ständiga utvecklingen av mer hygieniska rengöringsprodukter ligger ökade krav från livsmedelsindustrin om att produkter skall vara gjorda av FDA- material och uppfylla kraven enligt en EU-förordning avseende livsmedelsindustrin. -Tidigare har det inte funnits några krav eller riktlinjer på hur rengöringsprodukterna skall vara utformade och detta är något vi har varit med och drivit och lobbat för, säger företagets Sverigechef Christian Andersson. Kraven ger företag som Vikan något att arbeta efter och en tydlig hjälp i deras arbete med att ständigt utveckla sina produkter. Även om de alltid har legat långt framme och självmant strävat efter att uppnå en hög hygien och effektivitet på sina produkter, ger riktlinjerna dem en fingervisning. -Vi har insett att vi ligger långt över kraven som ställs på rengöringsredskap och det hjälper våra kunder att ta nästa steg på hygientrappan, avslutar Christian Andersson. 

Läs mer om Vikan Zon Planering
Fakta

*Undersökningen utförd av Campden BRI

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar