Weekly News

Anders Ekstedt, VD Svensk KommunRating SAMHÄLLSUTVECKLING

Hur värderar man en kommun?

Många svenska kommuner är starkt pressade. Av landets 290 kommuner redovisar 250 en bostadsbrist. Dessutom är Migrationsverket skyldiga kommunerna miljarder kronor. Mot denna bakgrund behöver varje kommun hitta sin egen potential och locka till sig företag och människor för att motverka storstädernas dragningskraft. Finansiell stabilitet står överst på dagordningen. 

”Tanken med satsningen är att vi vill hjälpa alla, kommun för kommun, att lyfta fram sina styrkor och sina möjligheter.”

I den här kampanjen – Sveriges bästa kommuner – lyfter Svensk KommunRating fram de bästa kommunerna i Sverige ur ett finansiellt perspektiv. Stora kommuner som små. Tanken med satsningen är att vi vill hjälpa alla, kommun för kommun, att lyfta fram sina styrkor och sina möjligheter och dessutom ge alla en möjlighet till benchmarking och inspiration till att ta rätt beslut för framtiden.

Företaget Svensk KommunRating startade redan 1991. Sverige fick en ny kommunallag det året. Finansiella avregleringar var högsta mode och det gick igen i denna lag. Nya dokument hade införts i kommunerna, dvs resultat- och balansräkningar, och man utgick ifrån att lokalpolitikerna skulle kunna förstå och använda dessa. Statsuppsikten av kommunerna via länsstyrelserna försvann. Kommunerna hade sina lån från de större svenska bankerna och nu skulle dessa kreditvärdera kommunerna. Det var den nya ”uppsikten”. Som specialistutredare i statsrådsberedningen anlitades Svensk Kommunratings grundare Hans Jensevik. Som nationalekonom var han som klippt och skuren att vara med och utforma de nya finansiella regleringarna i den nya lagen. Dessutom medverkade Hans till en ekonomisk genomgång av de tre storstäderna finansiella ställning med avseende på gällande statsbidragsregler.

Svensk KommunRating har sedan dess skapat en stor databas och ett omfattande expertsystem. Vi inhämtar kontinuerligt data från olika offentliga databaser som sedan kvalitetssäkras mot kommunernas egna källor som årsredovisningar och andra dokument. Missionen är att ge alla kommuner, kreditgivare, investerare, bygg- och fastighetsbolag med flera, tillförlitlig och opartisk finansiell information om respektive kommuner.

Vi har också lanserat en sajt ”Sveriges bästa kommuner” där varje kommun får möjligheten att beskriva sin egen verksamhet, sina framgångar och beskriva vad man gör till exempel inom näringsliv och bostad. En mycket viktig del i detta är också att beskriva vad respektive kommun erbjuder i form av intressanta karriärmöjligheter för personer i ledande befattningar. Rekrytering av personer till chefstjänster är en utmaning för många kommuner.

Det kommer alltid att finnas kommuner med stark ekonomisk kultur, men det kommer också att finnas kommuner som går upp i tabellerna och andra som går ner. Det viktiga är att inte ge upp, utan att vi använder alla möjligheter så att hela Sverige får leva!

Fakta

Läs mer på sverigesbastakommuner.se

Dela artikeln

Journalist

Anders Ekstedt

Fler artiklar