Weekly News

Heidi Hansson, Vicerektor för utbildning,
Umeå Universitet


 Heidi Hansson, Vicerektor för utbildning,
Umeå Universitet


Vilka utbildningar är universitetets signum?
– Umeå universitet är ett bredduniversitet med stort utbud av kurser och utbildningar på distans. Fristående kurser möter behovet av livslångt lärande, vidareutbildning och fortbildning, liksom behoven hos studenter som vill sätta samman sina egna utbildningsvägar. Läkarutbildningen, juristutbildningen, lärarutbildningen, socionomutbildningen och psykologutbildningen är några av de utbildningar som lockar sökande som redan har bestämt sig för en specifik yrkeskarriär. Designhögskolan lockar sökande från hela världen.

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan?
– Utbildningsutbudet kännetecknas av långsiktighet. Vi förbereder studenterna för en föränderlig arbetsmarknad och lägger stor vikt vid generiska, överförbara kompetenser för att främja flexibilitet och forskningsanknytning så att studenterna kan ta till sig ny utveckling och sätta sig in i nya förhållanden efter avslutad utbildning.

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal?
– Genom regelbundna dialogmöten med arbetsgivare, extern representation i programråd för olika utbildningar och examensarbeten samt utvärderingar, alumnenkäter och direkta kontakter kan vi uppehålla ett samarbete med regionalt och nationellt näringsliv. Martina Lindgren, Chief Marketing Officer, Nackademin

Vilka utbildningar är Nackademins signum?
– På Nackademin bedriver vi yrkeshögskoleutbildningar baserade på ett konkret anställningsbehov inom respektive bransch och kopplat till specifika yrkesroller.
– Våra utbildningar skulle inte finnas om det inte var bevisat att det kommer att finnas jobb för våra studenter när de är klara med sin utbildning.
– Vi har utbildningar inom olika branscher, men är störst inom samhällsbyggnads– och IT–branschen. Ett exempel på hur snabbt våra utbildningar svarar mot behovet av nya kompetenser är vår nystartade utbildning riktad mot Virtual Reality–utvecklare som startar under hösten 2017.

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan?
– Alla kurser och olika moment i utbildningen skapas och sätts ihop tillsammans med arbetsgivare som rekryterar inom den specifika yrkesrollen. 94 procent av våra examinerade studenter har fått jobb inom relevant område efter sin examen hos oss!

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal?
– Yrkeshögskoleutbildningar är uppbyggda efter ett nära samarbete med näringslivet. Hos oss på Nackademin innebär det att vi regelbundet träffar och för dialog med arbetsgivare kopplat till alla våra utbildningar. Linn Tornérhielm, COO & Business Area Manager, Berghs

Vilka utbildningar är Berghs signum?

– På Berghs School Of Communication utbildar vi framtidens kommunikatörer samt vidareutbildar branschen och så har så gjort i 76 år. Vi vilar stadigt i våra kreatörsutbildningar såsom Art Direction/Copywriting men har ett brett spektrum, från digital strategi till UX Product Development, Berghs Intro för de som precis avslutat gymnasiet och Executivekurser för de mest seniora kommunikatörerna.

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan?

Vår egen Advisory Board har medlemmar från olika byråer och företag, och ledningsgrupperna för varje – heltidsutbildning har externa branschmedlemmar. Vi deltar på konferenser, besöker företag och skolor utomlands, stämmer av med rekryterare och tittar i sociala kanaler på vilken kompetens som eftersöks i branschen.

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal?

– Vi befinner oss ständigt nära verkligheten genom att yrkesverksamma lärare och gästföreläsare som levererar i våra utbildningar. Vår pedagogik baseras på Action Based Learning – att lära genom att göra och reflektera. Ett Casebaserat lärande där studenter och kursdeltagare arbetar i skarpa Cases kopplat till verkliga företag och organisationers utmaningar.


 Fredrik Edborg, Affärsutvecklingschef, FEI

Vilka utbildningar är FEI:s signum?
– FEI:s utbildningar riktar sig till yrkesverksamma tjänstemän i karriären. Vi erbjuder allt ifrån längre HR-chefsprogram, Ekonomichefsprogram och Scandinavian MBA, till kortare kurser inom ekonomi, bank och försäkring, juridik, personal/HR, marknadsföring, försäljning, etcetera. Många av våra utbildningar är akademiska.

Hur försäkrar ni er om att era utbildningar motsvarar arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens?
– Med ständig kontakt och dialog med arbetsmarknadens olika parter som arbetsgivare, fackföreningar, trygghetsråd, branschföreningar, Arbetsförmedlingen och inte minst arbetstagare håller vi oss uppdaterade på arbetsmarknadens behov av kompetenser och kompetensutveckling.

Hur samarbetar ni med näringslivet för att tillgodose dess behov av ny kompetens och vidareutbildning av befintlig personal?
– Ett exempel är FEI:s YH-verksamhet, där utbildningarna är direkt kopplade till näringslivets behov av rekrytering och kompetensutveckling. YH-utbildningarna tas fram och drivs i samarbete med de företag som har rekryteringsbehov av just den kompetensen som utbildningarna innehåller. Näringslivet sitter bland annat med i YH-utbildningarnas ledningsgrupper; erbjuder praktikplatser och ofta anställning efter genomförda studier.

Dela artikeln

Journalist

Fredrik Söderlund

Fler artiklar