Weekly News

Günther Mårder, VD Företagarna SAMHÄLLSUTVECKLING

Östra Sverige – Om samarbetet mellan det offentliga och näringslivet

Samtidigt som den svenska ekonomin ångar på med full kraft ökar samhällsklyftorna på ett oroväckande sätt – och då inte bara mellan olika invånargrupper utan faktiskt också mellan olika kommuner.

"Om samarbetet mellan det offentliga och näringslivet fungerar skapas förutsättningar för en mer dynamisk samhällsutveckling."

En stark ekonomi, inte bara i Sverige utan i såväl Europa som större delen av världen, bidrar till att hela den svenska samhällsutvecklingen går i en rasande fart, i alla fall ur ett ekonomiskt perspektiv. Men håller det ihop? frågar sig Günther Mårder, VD för Företagarna och utvecklar: – Det vi ser och upplever är en synnerligen ojämn utveckling. Titta till exempel på kommunerna i Östergötland och Småland, där skillnaderna mellan förutsättningarna i olika kommuner skiljer sig drastiskt. Man kan ofta se ett tydligt mönster där kommuner i hyfsat nära anslutning till större städer har en gynnsam utveckling, samtidigt som det finns glesbygdsområden där utvecklingen bjuder på stora utmaningar.

Den största möjligheten för hållbar samhällsutveckling är att få människor i meningsfulla arbeten och där har de svenska småföretagen en helt avgörande roll. Aktuella siffror visar att fyra av fem arbetstillfällen skapas i just småföretagen som därmed sitter på den kanske viktigaste nyckeln för en mer hållbar och jämnt fördelad samhällsutveckling. – Här ser man ett tydligt samband mellan företagsutvecklingen, och därmed jobbskapande, och kommunens inställning till företagande. Om samarbetet mellan det offentliga och näringslivet fungerar skapas förutsättningar för en mer dynamisk samhällsutveckling, hävdar Günther Mårder.

Nu är det inte riktigt så enkelt som att bara skapa arbetstillfällen. Lika viktigt är att lyckas koppla ihop arbetstillfällena med de arbetssökande på ett effektivt och fungerande sätt. Här ser Günther Mårder en stor utmaning:
– Eftersom det viktigaste är att få så många som möjligt i arbete, måste vi tänka om rejält – vi måste förstå vad kompetensbehovet, som diskuteras så mycket, egentligen är. Samtidigt som samhället tror att företagen endast vill ha och behöver högutbildad personal med gedigen erfarenhet, svarar företagen själva att det viktigaste är de mjuka värdena som attityd, inställning, förmåga att arbeta i grupp och graden av självgående. Och då undrar man ju självklart hur väl vi förbereder blivande arbetskraft på detta? Får man med sig det från dagens högre utbildningar?

Varje år utannonseras 70 000 jobb i landet som aldrig blir tillsatta! På två år motsvarar det en stad i Norrköpings storlek. – Här har vi givetvis en enorm utmaning men samtidigt en enastående möjlighet. Men det krävs ett helt nytt tankesätt och en rad konkreta reformer som förbättrar incitamenten för småföretagen att anställa, menar Günther och utvecklar:
– Pressen i samhället har ökat såväl inom arbetsliv som privatliv och detta leder till ökad stress och psykisk ohälsa. För att minska dessa problem krävs att människors vardag underlättas. Genom skatteförändringar går det att stimulera fler att köpa hjälp med uppgifter som måste lösas i och kring hemmet. Många av dessa uppgifter ställer inga högre krav på lång utbildning eller djupa språkkunskaper och skulle därmed kunna vara en viktig pusselbit för integrationen på arbetsmarknaden. Varje individ skulle då kunna ägna större kraft åt det som personen gör absolut bäst.

Och just integrationen
är en annan utmaning som kan vändas till en möjlighet. – Ska Sverige förbli ett attraktivt land och en stark ekonomi krävs att utrikesfödda snabbare kan ta sig in i samhällsbyggandet. Det sker först när de etablerar sig på arbetsmarknaden och i dag tar detta på tok för lång tid. Frågan är lika viktigt att lösa för den enskilda individen som för landet som helhet, avslutar Günther.

Fakta

FAKTA
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och representerar företagare i många olika branscher. Huvuduppgiften är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige. Som företrädare för över 70 000 företagare har man en stor möjlighet att påverka och driva opinion för ett bättre företagarklimat. 

Dela artikeln

Journalist

Mats Carlbäck

Fler artiklar