Weekly News

Hållbar kontorsmiljö för hållbara affärer

World Trade Center Göteborg satsar på hållbarhet i tiden och till sin hjälp tar de design som skapar arbetsmiljöer att trivas och må bra i.

"Parallellt med att vi skapar attraktiva arbets- och mötesplatser måste vi även värna en god arbetsmiljö samt se till att hushålla med jordens resurser."

I dag arbetar en majoritet av den yrkesverksamma befolkningen i Sverige på kontor, vilket gett kontorsbyggnader en central roll i vår gemensamma ekonomi och på vår arbetsmarknad. Hur kontor utformas har en direkt påverkan på såväl miljö och klimat som vår hälsa och effektivitet under en arbetsdag. Hållbarhet har därför blivit ett viktigt fokus för många kontorshotell, då det också ses som ett verktyg för att skapa miljöer som människor trivs och mår bra i.

För kontorshotellet World Trade Center Göteborg har fokus alltid varit att bidra till företags möjligheter att skapa hållbara affärer. En förutsättning för att de nuvarande 185 företag som huserar i lokalerna ska trivas är bra service samt inspirerande och attraktiva kontorsmiljöer som uppmanar till både arbetsro samt nya, spännande möten.
– Kontorshotell är för många företag ett ovärderligt verktyg för den dagliga verksamheten, men också för ett långsiktigt och strategiskt nätverkande. Som en stor och etablerad aktör inom kontorslösningar har vi samtidigt möjligheten att bidra till hållbarhet ur ett hälso- och miljöperspektiv. Parallellt med att vi skapar attraktiva arbets- och mötesplatser måste vi även värna en god arbetsmiljö samt se till att hushålla med jordens resurser, säger Mia Meriläinen, operativ chef på World Trade Center Göteborg.

Läs här: Det görs allt fler projekt inom energieffektivisering, men man måste ha respekt för ekonomiska begränsningar menar Anita Aspegren på Energimyndigheten.

Hållbarhet i tiden är konceptet de arbetar efter och som verktyg använder de sig av design. World Trade Center Göteborgs kontorsmiljö består av såväl enskilda kontors- och konferensrum i olika storlekar som öppna och flexibla umgängesytor och lounger.
– Med hjälp av smarta inredningslösningar har vi kunnat kombinera små och stora ytor genom att skapat rum i rummen; på så sätt uppstår tillfällen för avskildhet men också samtal och rörelse, säger Hanna Brotén, inredningsarkitekt på Bittra Britta Inredning, och ansvarig bakom inredningen av World Trade Center Göteborgs nya kontorsvåning på Mässans gata vid Korsvägen.

Självklart är nätverkande en anledning till att rörelse är viktigt, men det finns även en hälsoaspekt bakom. Kontorsjobb ska vara hållbart för hälsan.
– Stillasittande kontorsjobb vet vi innebär en hälsorisk i våra även annars relativt inaktiva liv. Vi måste ta vårt ansvar och uppmuntra till ett mer aktivt kontor, till exempel genom att ge möjlighet att kunna förflytta sig mellan olika arbetsplatser under en arbetsdag, lägger Mia Meriläinen till. 

World Trade Center Göteborg är inrett med en stor del svenskproducerad design utan långa fraktvägar som också stödjer svenska möbelproducenter. Och även om lokalerna är personligt inredda är designen tidlös och möblerna inte alltid nyinköpta. Långt ifrån den slit- och-släng-mentalitet som dominerar vår livsstil idag är tanken att möbler och inredning ska hålla rent designmässigt men även vara återbrukbara.
– Genom att jobba med möbler av hög kvalitet och utbytbara delar, "cradle to cradle" som det kallas, förlängs livslängden på inredningen. Då är det också lätt att ändra utseendet på möbeln genom att byta textil eller måla om. För att skapa ett trivsamt och snyggt kontor behöver man inte köpa allt nytt. Man bör utgå istället från det man redan har, och komplettera med det som saknas. Allt för miljöns skull, avslutar Hanna Brotén.


Fakta

Två satsningar på hållbarhet inom fastighetssektorn

Fastighetsbolaget Castum blir först i Norden med att certifiera sina byggnader enligt The WELL Building Standard®. Genom WELL sätts människan i centrum och välbefinnande blir därmed en faktor i byggnadens design. 

Genom visionen ”Stockholm – Hållbarhetens huvudstad” samarbetar Stockholm stad och en rad andra fastighetsägare och förvaltare med ett hållbarhetsarbete i det befintliga fastighetsbeståndet. 

Dela artikeln

Journalist

Catharina Holm

Fler artiklar