Weekly News

Stefan Lindgren, professor och ordförande i Svenska Läkaresällskapet ALMEDALEN

Hallå där Stefan Lindgren, professor och ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Vad är Svenska Läkaresällskapet?
– Det är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation som arbetar med frågor med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Kort sagt frågor som kan göra hälso- och sjukvården i Sverige bättre och mer effektiv.

Varför finns ni med under Almedalsveckan?
– För där träffar vi i princip alla beslutsfattare, från politiker och myndigheter men också opinionsbildare över lag, patientföreningar och allmänheten i stort. Sjukvård är något som berör alla och som vi alla kommer i kontakt med på ett eller annat sätt, själva eller genom anhöriga.

Vilka frågor kommer ni att ta upp under Almedalsveckan?
– En av de viktigaste frågorna vi kommer att lyfta utgår från vårt levnadsvaneprojekt. Det handlar om hur man kan undvika sjukdomar men också hur de med kroniska sjukdomar ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Mycket utgår från en helhetssyn där fysisk aktivitet och goda matvanor är två viktiga aspekter för god hälsa, men också frågor som är relaterade till rökning, alkohol, stress och psykisk ohälsa.
– Det är lätt hänt att man inom vården fokuserar på den specifika sjukdomen och glömmer att hälsa är så mycket mer. Vi vet exempelvis att fysisk aktivitet hjälper mot depression och ångest.

Kommer ni att lyfta fler frågor?
– Ja, vi arrangerar även ett seminarium tillsammans Svenska sjuksköterskeföreningen som handlar om samverkan i vården mellan olika professioner. Här finns det mycket att utveckla som skulle gagna såväl patienterna som vården i stort. En annan sak som vi vill fästa uppmärksamhet på är e-hälsa och hur ny teknik ska kunna användas på ett effektivt och patientsäkert sätt inom hälso- och sjukvården.

Finns det fler frågor ni vill lyfta?
– Det blir i så fall diskussionen om första linjens sjukvård. Det handlar om hur den vård som allmänheten har direkt tillträde till utan remiss ska vara organiserad. Hur primärvården ska se ut i framtiden. Kanske kan man tänka sig ett närmare samarbete inom ramen för primärvården med sjukhusanknutna specialister som delar av tiden är verksamma inom primärvården? Andra viktiga frågor är tillgänglighet och allmänhetens förväntningar på vad primärvården ska göra och vad som är möjligt med de ekonomiska ramar som finns.

Vad önskar du dig själv av Almedalen?
– Att få träffa många inspirerande människor som kan bidra till en stimulerande debatt. Och att solen få nya perspektiv och idéer. 

Dela artikeln

Journalist

Martin Westholm

Fler artiklar