Weekly News

Håll nollan i byggbranschen

I byggbranschen har det saknats ett forum för att gemensamt driva säkerhetsfrågor. Branschen behöver engagerade beställare som ställer höga krav och en gemensam branschstandard.

Sedan mars 2017 finns organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Akademiska hus initierade starten av organisationen genom att bjuda in byggherrar och entreprenörer som diskuterade på vilka sätt det går att samverka kring säkerhetsfrågorna.

Den nystartade organisationen består av byggherrar, byggentreprenörer och underentreprenörer. Förutsättningarna är stora för att lära av varandra, ta fram gemensamma krav på rutiner, utveckla utbildningar där behov finns och att på sikt skapa en hög säkerhetskultur.
– Vår vision är att ingen skall skadas på våra byggarbetsplatser. Vi behöver dela erfarenheter, fylla kunskapsluckor, utveckla arbetsmiljöutbildningar och se till att kraven blir mer lika, säger Ulrika Dolietis, VD för organisationen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen även kallad ”Håll Nollan”. 

Dela artikeln

Journalist

Christine Brorsson

Fler artiklar