Weekly News

Hagastaden FASTIGHETER

Hagastaden – fokus på life science

Innerstaden utvidgas samtidigt som Stockholm och Solna tätare kopplas samman. Det är vad som händer när Hagastaden växer fram.

Viktiga pusselbitar i visionen är Nya Karolinska Solna och Karolinska Institutet, eftersom Hagastaden integreras med dessa två. På så sätt samlar Hagastaden en mängd forskning och innovation inom life science-området. Ambitionen är att skapa förutsättningar för samverkan mellan forskning, högskolor och näringsliv. Den gemensamma satsningen för att skapa ett av världens främsta life science-områden görs under namnet Stockholm Life.

Byggtiden för Hagastaden är 2010 till 2025. Här byggs totalt 6 000 nya bostäder, samtidigt som det totala antalet arbetsplatser beräknas bli 50 000. Sammantaget görs investeringar på 67 miljarder i området.

Att bo i Hagastaden kommer innebära en kombination av närbelägen stadspuls och hög tillgänglighet till parker och grönområden, där den halv kilometer långa Norra stationsparken sticker ut som en grön lunga i stadsdelen. Hagastaden ramas i öster och väster in av grönområdena Karlberg och Hagaparken.

Det blir också blandade bostadstyper i Hagastaden, men både bostads- och hyresrätter. Tio kvarter har markanvisats av Stockholm stad, med byggstart i år. De första inflyttningsbara lägenheterna beräknas stå färdiga redan 2017.

Utmärkande för Hagastaden blir en tätare och högre stadsbild är vad som tidigare varit vanligt i Stockholm.

Dela artikeln

Journalist

Jenny Nirfalk

Fler artiklar