Weekly News

H+ blir framtidens stadsdel

H+ är det nya stadsförnyelseprojekt som pågår i Helsingborg, där områdena Oceanhamnen, Unversitetsområdet, Huarområdet och Gåsebäck genomgår en stor förnyelse fram till år 2035. 

Projektet initierar flera större förändringar. Bland annat pågår ett arbete för uppkoppling av sakernas internet, eller IOT (Internet of Things) som det även kallas, där ett nätverk skall tillåta i princip vad som helst inom bostadsområdet att kopplas upp för att kunna fjärrstyras eller meddela sig mot en central. Allt från maskiner, fordon, gods och hushållsapparater till kläder skall kunna kopplas upp mot internet med hjälp av små inbyggda sensorer och datorer. Tillsammans med hållbarhetssatsningen som görs inom H+ skall de boende kunna sätta på tvättmaskinen då elen genereras från solcellerna på taket och är som billigast.

Genom att kunna styra apparaters användande av miljöns resurser blir det också möjligt för de boende att vara mer aktiva i hållbarhetsarbetet. Dessutom driver H+ en tydlig miljöprofil och utvecklar ett nytt, innovativt och unikt avloppssystem som tar tillvara avfallet och använder det för att producera biogas och växtnäring på ett säkert sätt. Arbetet bidrar till de nationella miljömålen.

Dela artikeln

Journalist

Redaktionen

Fler artiklar