Weekly News

Digitaliseringen innebär en möjlighet, menar Günther Mårder SAMHÄLLSUTVECKLING

Günther Mårder: Digitaliseringen innebär fantastiska möjligheter för oss alla!

Günther Mårder är tydlig: Den största förändringen är att matchningen mellan den som erbjuder något och den som efterfrågar något har förbättrats dramatiskt genom digitala tjänster. Utvecklingen går snabbt nu och detta påverkar förutsättningarna för alla som driver företag, oavsett om man vill det eller inte.

Från Företagarnas sida ser vi mycket positivt på utvecklingen.

Vi arbetar idogt för att Sveriges småföretagare ska kunna ta del av alla fördelar som digitaliseringen skapar. Det gäller inte minst den stora gruppen äldre företagare, som ibland kan behöva inspireras av en yngre generation om hur man bäst tar till sig nya arbetssätt och metoder.

Digitaliseringen påverkar förstås inte bara företagen, utan också myndigheternas sätt att arbeta. I och med digitaliseringen kan myndigheterna arbeta snabbare och vara mer tillgängliga än någonsin förut.

Ett lyckat exempel på hur myndigheterna gjort det enklare att driva företag är Verksamt, en sida med samlad service från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen. Där kan potentiella företagare enkelt och smidigt registrera en verksamhet, ansöka om F-skatt, göra affärsplaner, få svar på vanliga frågor eller ta del av exempel på hur andra entreprenörer löst sina problem.

Den förbättrade servicen mot företagare är något jag personligen är både glad och tacksam över. Senast jag startade ett bolag tog det mig inte mer än 15 minuter att registrera verksamheten.

Det gäller att hela tiden tänka framåt. Med ökad tillgång till offentliga data skulle tredje part lättare kunna skapa myndighetstjänster som gjorde det ännu enklare och mer attraktivt att starta och driva företag. Och tänk, vilka tids- och effektivitetsvinster som skulle kunna skapas om företagen kunde använda sig av affärssystem som automatiskt rapporterade den data som myndigheter kräver (givetvis efter accept från företagaren). Digitaliseringen har potentialen att frigöra administrativ tid som sedan kan ägnas åt saker som skapar större värden.

Om vi frigör kraften i digitaliseringen kommer hela Sverige tjäna på det.

Günther Mårder

VD på Företagarna

Fakta

Digitalisering 

Företagande Svensk Näringsliv Günther Mårders 

Dela artikeln

Journalist

Günther Mårder

Fler artiklar